Materiał powstał we współpracy z British American Tobacco

British American Tobacco ogłasza nową strategię. Dlaczego teraz? W trudnych dla biznesu czasach firmy raczej myślą, jak sobie poradzić, a nie o szerszych strategiach.

Nasza nowa strategia lepszego jutra to dojrzałe wybory dokonywane w oparciu o szereg różnorodnych możliwości, które chcemy oferować naszym klientom. Dlatego wciąż rozwijamy portfolio wyrobów tytoniowych, tak by były satysfakcjonujące dla konsumentów i zaspokajały ich potrzeby.

Z drugiej strony coraz bardziej istotnym trendem jest dzisiaj ograniczanie ryzyka związanego z używaniem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, dlatego naszym celem jest generowanie coraz większej części przychodów z produktów alternatywnych, potencjalnie mniej szkodliwych, a tym samym ograniczenie wpływu naszej działalności na zdrowie.

Lepsze jutro to także zapewnienie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy zrealizować szereg zobowiązań środowiskowych i społecznych, wśród których jest osiągnięcie do 2030 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Jak to zaangażowanie w sprawy ważne społecznie będzie wyglądało w praktyce?

Jako wiodący w branży tytoniowej międzynarodowy koncern mamy pełną świadomość globalnego wpływu i znaczenia wysokich standardów, a także odpowiedzialności społecznej. W rezultacie przechodzimy od działalności, w której zrównoważony rozwój zawsze był ważny, do działalności, w której jest on absolutnym priorytetem.

Prowadzimy działania badawczo-rozwojowe oraz szereg kompleksowych analiz laboratoryjnych, bo dzięki nim jesteśmy w stanie oferować produkty o potencjalnie mniejszej szkodliwości dla palaczy, jak e-papierosy Vype.

Ponadto, w ramach włączania się w rozwiązywanie najważniejszych społecznie problemów, jako koncern zaangażowaliśmy się w badania nad szczepionką przeciw Covid-19 i po uzyskaniu zgody amerykańskiej Agencji Żywności i Leków będziemy gotowi do rozpoczęcia badań klinicznych.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Mówiąc o nowej strategii, wspomniał pan o dojrzałych wyborach i odpowiedzialności. Co to właściwie znaczy?

Odpowiedzialność i dojrzałe wybory to dialog z naszymi konsumentami. Ich preferencje i postawy, ale i technologia, szybko ewoluują. Na całym świecie tworzymy nowe możliwości, skupiając się na nauce, innowacjach i informacji cyfrowej, tworzymy centra badawczo-rozwojowe. Wystarczy wspomnieć choćby to działające w Poznaniu. eSmoking Institute jest pierwszą w Europie instytucją wyspecjalizowaną w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach. Jest on powiązany z należącą do British American Tobacco największą siecią dystrybucji papierosów elektronicznych w Europie – eSmoking World.

Naszą ambicją jest, aby z czasem coraz bardziej przesuwać nasze przychody z tradycyjnych wyrobów tytoniowych na produkty alternatywne. Chcemy zaspokajać zmieniające się potrzeby konsumentów, a przy tym stajemy się firmą, która definiuje się na podstawie wsłuchiwania się właśnie w ich preferencje, co więcej – w ich przewidywanie.

Posiadamy unikalny globalny zasięg marketingowy i dystrybucyjny, doświadczenie w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji, a także wieloletnie doświadczenie w zakresie wiedzy konsumenckiej i budowania marki. W ciągu zaledwie kilku lat zbudowaliśmy platformę nowych kategorii o wartości ponad 1,3 mld funtów, która stanowi istotną i solidną bazę dla przyszłych działań rozwojowych.

Co ta nowa strategia zmienia w stosunku do wcześniejszych celów korporacji?

Nasza poprzednia strategia, Transforming Tobacco, była początkiem pewnej drogi. Zapoczątkowanie procesu zmian przyniosło spodziewany długoterminowy efekt i zapewniło nam solidne podstawy zrównoważonego wzrostu. Teraz jednak stawiamy sobie nowy cel, w który wpisujemy troskę o przyszłość, stąd nazwa nowej strategii – A Better Tomorrow – lepsze jutro. Uważamy, że jednym z elementów współtworzenia lepszego jutra dla naszych dorosłych konsumentów, bo tylko do nich kierowana jest nasza oferta, jest oferowanie nowych alternatywnych możliwości wyboru, potencjalnie mniej ryzykownych dla zdrowia i otoczenia produktów.

- Materiał powstał we współpracy z British American Tobacco