To diagnoza i panaceum COPA – COGECA, największej w UE organizacji rolniczej (zrzeszającej kilkanaście milionów rolników i kilkadziesiąt tysięcy różnych organizacji rolnych – związków, spółdzielni) na wzrastający popyt na żywność w Europie i na całym świecie.

Jak podkreślają eksperci Copa – Cogeca już w 2050 roku zapotrzebowanie na żywność na całym globie wzrośnie o 50 – 60  procent.

Żeby temu sprostać należy poprawić sytuację gospodarstw rodzinnych, aby mogły one wyżywić ludzkość.

Już dziś jak szacują analitycy na świecie głód cierpi 842 mln osób.

Niewielkie gospodarstwa rodzinne mogą nie tylko zredukować znacznie głód, ale także ograniczyć niedożywienie, zmniejszyć ubóstwo, a nawet poważnie zwiększyć ilość miejsc pracy nawet w czasie kryzysu czy bezrobocia.

Dlatego w specjalnej deklaracji komitet Copa – Cogec podkreśla, iż: „...w celu utrzymania wymiany pokoleń, wszystkie rodzaje gospodarstw rodzinnych muszą stanowić opłacalny rodzaj działalności. Rolnicy pracujący w gospodarstwach rodzinnych powinni uzyskiwać godziwe zarobki. Stawiają oni czoła coraz poważniejszym wyzwaniom, jak wysokie koszty środków produkcji, ekstremalne wahania na rynkach czy zmienne warunki meteorologiczne".

Dlatego, aby je wesprzeć Copa-Cogeca wzywa Radę Europejską, Parlament i Komisję do zagwarantowania im m.in.: