QKR Corporation Limited, podmiot należący do Kulczyk Investments oraz Qatar Holding podpisał z południowoafrykańskim koncernem górniczym Anglogold Ashanti umowę dotyczącą przejęcia 100 proc. udziałów w firmie AngloGold Ashanti Namibia Limited. Tym samym wchodzi w posiadanie odkrywkowej kopalni złota Navachab, zlokalizowanej w środkowo-zachodniej części Namibii.

Strony wartość transakcji ustaliły wstępnie na 110 mln dol., czyli 336,4 mln zł według obecnego kursu NBP. Powyższa kwota objęta jest natychmiastową płatnością. W momencie ostatecznego zamknięcia transakcji i po uwzględnieniu zadłużenia netto oraz kapitału obrotowego AngloGold Ashanti Namibia będzie jednak zmodyfikowana. Dodatkowo, w ciągu siedmiu lat, liczonych od drugiej rocznicy zamknięcia transakcji, południowoafrykański koncern będzie otrzymywał co kwartał 2 proc. kwoty netto ze sprzedaży 18,75 tys. uncji złota. W tym przypadku średnia cena sprzedaży musi wynosić jednak co najmniej 1,35 tys. dol. za uncję.

Do zamknięcia transakcji dojdzie po spełnieniu szeregu warunków zawieszających. Wśród nich są te związane z koniecznością uzyskania oficjalnych zezwoleń i zgód od namibijskich i południowoafrykańskich urzędów państwowych oraz od osób trzecich.

- Navachab jest pierwszym aktywem pozyskanym przez QKR. Jesteśmy przekonani, że kopalnia ma duży potencjał – twierdzi Lloyd Pengilly, prezes QKR. Navachab to jedyna kopalnia złota w Namibii. Została uruchomiona w 1998 r. Zasoby kopalni w 2012 r. wynosiły 4,41 mln uncji złota oraz 2,1 mln uncji rud złotonośnych. W 2012 r. produkcja wyniosła 74 tys. uncji (2,3 tony), a po trzech kwartałach 2013 r. wydobyto 46 tys. uncji.

QKR Corporation Limited jest firmą powołaną do realizacji projektów poszukiwawczo - wydobywczych na terenie Afryki i Ameryki Południowej. Koncentruje się na projektach związanych z poszukiwaniem i wydobyciem metali oraz surowców mineralnych, z wyłączeniem ropy i gazu. Kulczyk Investments, należący do Jana Kulczyka oraz Qatar Holding, firma inwestycyjna z Kataru, miały zainwestować w QKR Corporation Limited po 250 mln dol.