Jan Kulczyk od lat inwestuje w surowce w skali globalnej. Spółki należące do Kulczyk Investments są zaangażowane m.in. w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu, rud żelaza i węgla kamiennego w 30 krajach na czterech kontynentach.

Najnowszym przedsięwzięciem Kulczyka jest zakup 100 proc. udziałów w spółce AngloGold Ashanti Namibia, do której należy jedyna kopalnia złota w Namibii (Afryka) – Navachab – działająca od 1998 r. Umowa podpisana z południowoafrykańskim koncernem górniczym Anglogold Ashanti wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających, m.in. po uzyskaniu stosownych zgód od władz namibijskich i południowoafrykańskich. Wartość transakcji to 110 mln dol. (333 mln zł). Kwota zostanie zaktualizowana w momencie zamknięcia transakcji.

Zasoby odkrywkowej kopalni Navachab są szacowane na 4,4 mln uncji trojańskich (137 ton) złota. Według bieżącego kursu taka ilość kruszcu ma wartość 5,8 mld dol. Do tego dochodzi 2,1 mln uncji rud złotonośnych.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2013 r. kopalnia wyprodukowała 46 tys. uncji (1,43 t) złota, podczas gdy w całym 2012 r. było to 74 tys. uncji (2,3 t).

Jan Kulczyk zajął pierwsze miejsce w ubiegłorocznej edycji listy 500 największych polskich przedsiębiorców magazynu „Sukces" – z majątkiem oszacowanym na 14,2 mld zł.

Afrykańskie pokłady złota  skusiły też Romana Karkosika – biznesmena, który w rankingu „Sukcesu" zajął szóstą pozycję, z majątkiem o wartości 2,65 mld zł.

Projekty surowcowe Karkosika realizuje giełdowy Krezus we współpracy z – również należącym do miliardera – warszawskim Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych. Spółki celowe Krezusa mają koncesje na poszukiwanie złota (dwie) i boksytów (jedna) w Gwinei.

W lutym rozpoczęły się wiercenia, a pierwsze wyniki powinny być znane na początku II kw. Zakończenie prac  badawczych na pierwszej złotej koncesji spodziewane jest w połowie roku.

Szacowane zasoby złota na tym obszarze to 4–7 t, z czego 3–5 t to złoto okruchowe – występujące w postaci okruchów w piaskach i żwirach – wydobywane metodą odkrywkową. Jeśli wyniki badań okażą się satysfakcjonujące, Krezus wystąpi o koncesję produkcyjną. Według optymistycznego scenariusza wydobycie mogłoby ruszyć pod koniec roku.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Zasoby na drugiej złotej koncesji, na której prace badawcze potrwają do połowy przyszłego roku, szacowane są na 7–10 t.

Krezus traktuje projekty gwinejskie jako poligon. Zebrane doświadczenie pozwoli na dalszą ekspansję na większą skalę.