Ingvar Kamprad podkreślał, że to dzięki relacjom z polskimi producentami mebli mógł rozwinąć swoją działalność na światową skalę. Kiedy w 1961 roku zdecydował się sprawdzić możliwości współpracy z fabrykami w Polsce, IKEA była niewielką firmą. Bieg jej historii zmieniło pierwsze zamówienie 500 krzeseł ÖGLA w fabryce FAMEG w Radomsku, które miały następnie zmieścić się w jednym wagonie kolejowym. I choć pierwsze sklepy IKEA pojawiły się w naszym kraju 30 lat później to już w połowie lat 60. meble z Polski zagościły na 50 stronach katalogu firmy. W 1965 roku dla IKEA pracowało aż 15 fabryk w Polsce. W 1974 roku polskich dostawców było już 24 i produkowali oni 169 modeli mebli, które były następnie eksportowane m.in. do Danii, Szwajcarii czy Niemiec Zachodnich.

Ingvar Kamprad

Ingvar Kamprad

Mat. Partnera

Do czasów współczesnych relacja IKEA z naszym krajem niezwykle się rozwinęła. Polska jest ważna dla szwedzkiego producenta i sprzedawcy mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Świadczy o tym chociażby fakt, że co 5. mebel IKEA sprzedawany na całym świecie posiada oznaczenie „Made in Poland”. Firma współpracuje z niemal 200 przedsiębiorcami w Polsce, którzy wytwarzają i dostarczają produkty. Wspólnie z nimi IKEA tworzy niemal 100 tys. miejsc pracy w Polsce.

IKEA Industry posiada obecnie 16 własnych fabryk w różnych miejscach kraju. Ta w Zbąszynku, z uwagi na wielkość produkcji, powierzchnię hal i liczbę zatrudnionych osób, uznawana jest za jedną z największych na świecie fabryk produkujących meble. I w końcu, to nad Wisłą produkowane jest 9 na 10 kultowych stolików LACK czy szafek EKET, eksportowanych na cały świat.

Człowiek i środowisko – dwa ważne składniki zrównoważonego rozwoju

Od 62 lat IKEA rozwija się wraz z polskimi firmami i wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy kraju. Obecnie w Polsce działa 12 spółek grupy, które zatrudniają ponad 17 tys. osób. Osiąganie wyników w IKEA to dostarczanie rezultatów biznesowych przy jednoczesnym dbaniu o rozwój ludzi i wyjątkową kulturę opartą na wartościach. Swój sukces IKEA definiuje jako umiejętność tworzenia lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi. Przeciętny staż pracy w firmie wynosi średnio 7,5 roku. A wszystkie działające na polskim rynku spółki w 2022 roku zapłaciły składki na ubezpieczenie społeczne o łącznej wartości niemal 310 mln zł.

Mat. Partnera

Tylko w IKEA Retail, czyli spółce odpowiedzialnej m.in. za sklepy, zatrudnionych jest ponad 5,7 tys. osób. Na stanowiskach kierowniczych kobiety i mężczyźni stanowią równo po 50 proc., a w kadrze zarządzającej kobiety stanowią aż 72 proc. Warto podkreślić, że luka płacowa, czyli różnica w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami na tych samych stanowiskach, wynosi tutaj mniej niż 0,5 proc.

Jak mówił Ingvar Kamprad, Polska dla IKEA jest drugim domem. Dlatego też firma dba o rozwój i inwestycje w naszym kraju. W roku finansowym 2022 spółki IKEA zapłaciły podatek CIT w wysokości 180,3 mln zł, w tym samym czasie inwestując ponad pół miliarda złotych w Polsce. W 2023 roku kwota ta według szacunków grupy zwiększy się o 30 proc. rok do roku.

Najnowsza spółka IKEA w Polsce – założona w 2022 roku Ingka Investments Renewable Energy, prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii. Wspiera tym samym osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2030 roku. Polska jest krajem, w którym spółka zainwestowała w latach 2011–2016 niemal 1 mld złotych.

Mat. Partnera

Obecnie zarządza 6 farmami wiatrowymi, o łącznej mocy 180 MW aktywów OZE, które zostały zakupione za wartość 800 mln zł. W 2022 roku spółka nabyła kolejne 92 MW aktywów, o wartości 900 mln zł, które są obecnie w budowie, a składają się na nie: farma wiatrowa i park solarny. Firma poszukuje także aktywnie możliwości powiększania i optymalizacji swojego portfolio. Uzyskana we wrześniu 2022 roku koncesja na obrót energią elektryczną umożliwia bezpośrednią sprzedaż energii odnawialnej wytwarzanej z własnych źródeł do łańcucha dostaw. IKEA cały czas produkuje więcej energii odnawialnej niż zużywa na swoje potrzeby cała Grupa Ingka w Polsce. Dzięki 80 turbinom wiatrowym w roku fiskalnym 2023 wygenerowała ponad 386 GWh.

Wspólny rozwój to klucz do sukcesu

W skali całego roku aż 23 proc. światowej produkcji IKEA pochodzi z Polski. Oznacza to, że co 5. produkt powstaje w jednej z 16 fabryk, które znajdują się nad Wisłą. Dodatkowo aż połowa drewnianych mebli w ofercie IKEA wychodzi z taśm produkcyjnych w Polsce.

Polskie zakłady produkcyjne IKEA znajdują są w 8 lokalizacjach, m.in. w Goleniowie, Lubawie, Orli, Resku, Stalowej Woli, Stepnicy, Wielbarku. Fabryka w Zbąszynku to największy oddział IKEA Industry na świecie, a w fabrykach w Wielbarku i Lubawie powstaje aż 10 milionów mebli rocznie, w tym kultowe komody HEMNES, łóżka MALM i SLÄKT oraz stoły LISABO. Fabryki IKEA są też jednym z największych pracodawców w województwie lubuskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

Mat. Partnera

IKEA to dzisiaj jedna z najsłynniejszych marek meblowych na świecie. Kluczem do jej silnej obecności w Polsce są historyczne więzi oraz zaufanie, jakie firma zbudowała przez lata, również z sektorem leśnym i meblarskim. IKEA stawia odpowiedzialną gospodarkę leśną w centrum swojej działalności, a także kładzie nacisk na to, z jakiego surowca wytwarzane są jej produkty. Do produkcji swoich mebli chętnie wykorzystuje drewno, które jest częścią skandynawskiej tradycji wzornictwa. Priorytet ma tutaj surowiec, który został zweryfikowany przez globalne i niezależne modele certyfikacji. Firma zobowiązała się bowiem wykorzystywać wyłącznie drewno ze zrównoważonych źródeł. I dlatego też wymaga od dostawców na całym świecie, by korzystali z surowca, który posiada certyfikat FSC lub pochodzi z recyklingu.

IKEA z dumą podkreśla dotychczasowe udane relacje z Lasami Państwowymi i FSC w Polsce. To właśnie współpraca tych podmiotów w przeszłości przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju wielu przedsiębiorstw. IKEA podkreśla pilną potrzebę konstruktywnego dialogu między FSC, Lasami Państwowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami. Potrzeba rozmowy wynika z podjętych w ostatnich miesiącach decyzji o wyjściu Polski z FSC – najbardziej wiarygodnego i światowego systemu certyfikacji dla gospodarki leśnej. Jeśli decyzja ta nie zostanie cofnięta, to według szacunków branży drzewnej, do wiosny 2024 roku nie będzie możliwości pozyskania od Lasów Państwowych drewna z certyfikatem FSC. Sytuacja ta w znaczący sposób może zagrozić zaufaniu i konkurencyjności przemysłu drzewnego w Polsce.

Plany na kolejne 80 lat

„People & Planet Positive”, czyli strategia zrównoważonego rozwoju firmy, jest spójna dla całej organizacji i zakłada, że IKEA nie tylko ma neutralizować negatywne skutki klimatyczne, ale też pozytywnie wpływać na ludzi oraz środowisko, w którym działa. Sama firma podkreśla, że przez kolejne lata niezmiennie będzie opierała swoją działalność na zrównoważonym rozwoju, tworzeniu inkluzywnych miejsc pracy oraz przystępnej cenowo i dostępnej ofercie produktów oraz usług. Takiemu podejściu przyświeca też najnowsze hasło marki „IKEA. Lepiej pomyślany dom”.

Mat. Partnera

Materiał Partnera