Ciech i branża sodowa cierpią z powodu słabego popytu

Spada zapotrzebowanie zgłaszane na produkty sodowe. Nie najlepiej jest również w biznesach: środków ochrony roślin, pianek i krzemianów.

Publikacja: 17.08.2023 03:00

Grupa Ciech posiada zakłady produkujące sodę kalcynowaną w Polsce, Niemczech i Rumunii. Dzięki nim j

Grupa Ciech posiada zakłady produkujące sodę kalcynowaną w Polsce, Niemczech i Rumunii. Dzięki nim jest w tym biznesie drugim co do wielkości graczem w Europie

Foto: wikipedia

Branża sodowa, której istotnym graczem jest Ciech, notuje spadek popytu na najważniejsze oferowane wyroby.

– W związku z pogorszeniem koniunktury i ograniczeniem produkcji przez głównych odbiorców sody, m.in. wytwórców szkła płaskiego, w biznesie sodowym obserwowana jest wysoka dostępność rynkowa produktu oraz zaostrzenie konkurencji. Obraz rynku potwierdzają opublikowane przez innych wiodących producentów sody wyniki za II kwartał – informuje Kamil Majczak, prezes Ciechu. Chodzi m.in. o globalne koncerny: indyjski Tata Chemical, turecki Sisecam i belgijski Solvay. Majczak dodaje, że grupa Ciech w II kwartale starała się uzyskać w tym biznesie podobne przychody co rok wcześniej. Wsparciem był rosnący udział działalności związanej z produkcją i sprzedażą soli. Jednocześnie pozytywnym bodźcem była normalizacja sytuacji na rynku energii elektrycznej. 

Ostatnie miesiące były trudne dla Ciechu również w pozostałych biznesach. – Obserwowane pogorszenie koniunktury w rolnictwie – wskaźnik IRGAGR na poziomie najniższym od 2009 r. – odbija się na wynikach segmentu agro. Istotny spadek rentowności produkcji rolnej wymusza ograniczenie wydatków na nawozy i środki ochrony roślin – zauważa Majczak. Ponadto duży poziom zapasów, których produkcja miała miejsce w okresie funkcjonowania wysokich kosztów, opóźnia pozytywny efekt ostatnich spadków cen surowców. Dodatkowo do zmniejszenia popytu na środki ochrony roślin istotnie przyczyniają się okresowo utrzymujące się w Hiszpanii i Polsce susze. To spowodowało, że w II kwartale Ciech obserwował spadek obrotów w biznesie agro. Niezależnie od tego skupia się na rozwoju międzynarodowym poprzez rejestrację herbicydu Halvetic na kolejnych rynkach, m.in. włoskim, i rozwój portfela oferowanych produktów.

Wysoka inflacja

Zniżkę obrotów odnotowano w biznesie pianek poliuretanowych. – Obserwujemy istotne osłabienie na rynku mebli tapicerowanych w Polsce oraz w Niemczech. Spadek produkcji branży meblarskiej przełożył się na niższy popyt na pianki oraz zaostrzenie konkurencji cenowej na rynku – twierdzi Majczak. Jego zdaniem niższy popyt na pianki jest również wynikiem spowolnienia w branży motoryzacyjnej, która jest jednym z ich ważniejszych odbiorców.

W II kwartale osłabienie popytu widoczne było w obszarze krzemianów. To następstwo ograniczania zamówień przez głównych odbiorców, wywodzących się z branż motoryzacyjnej, oponiarskiej i detergentów. – W efekcie inflacji i ograniczania wydatków przez gospodarstwa domowe spadła produkcja detergentów w Polsce, a niepewna sytuacja rynkowa powoduje odsuwanie w czasie zamówień przez odbiorców krzemianów. Wraz ze słabnącym popytem obserwowaliśmy spadek wolumenów, jednak – m.in. dzięki poczynionym przez nas inwestycjom w zakresie technologii produkcyjnej i jej usprawnienia – jesteśmy w stanie zachować rentowność w niełatwych czasach – przekonuje Majczak. Dodaje, że firmy nadal odczuwają duże wzrosty kosztów działalności ze względu na ceny kluczowych surowców, często zakontraktowanych jeszcze w 2022 r. Z drugiej strony spowolnienie i utrzymująca się wysoka inflacja mocno ograniczają siłę nabywczą i popyt konsumentów.

Liczne wyzwania

– Wyzwania, z którymi zmaga się obecnie gospodarka światowa, a w szczególności europejska, przekładają się wprost na wyzwania dla kondycji finansowej oraz konkurencyjność polskich podmiotów, w szczególności tych, które są eksporterami i działają na międzynarodowych rynkach – twierdzi Marcin Puziak, członek zarządu Ciechu. Ponadto UE nakłada dodatkowe wyzwania na przedsiębiorstwa energochłonne. Celem jest ograniczenie ich wpływu na środowisko, co utrudnia konkurowanie z podmiotami spoza Wspólnoty.

Puziak zauważa, że w tym roku widać istotny spadek cen węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia. Mimo to nie ma adekwatnych zmian w Polsce. Z kolei kurs gazu ziemnego na holenderskiej giełdzie TTF jest od dłuższego czasu w trendzie spadkowym. Tymczasem oba surowce w istotny sposób wpływają na zyski osiągane przez grupę Ciech. – Ma to znaczenie w kontekście kontraktów sprzedażowych, w ramach których zabezpieczyliśmy surowce jeszcze po cenach znacznie wyższych niż obecne ceny rynkowe. Stanowi to potężne utrudnienie dla utrzymania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw energochłonnych względem innych uczestników rynku europejskiego – twierdzi Puziak.

Dodaje, że dla podmiotów energochłonnych duże obciążenie stanowią też utrzymujące się wysokie ceny uprawnień do emisji CO2. Co do zasady, dla polskiego przemysłu, w znacznej mierze opartego na energii z węgla, stanowią dużą część kosztów prowadzenia biznesu i są większym wyzwaniem niż dla firm z innych krajów europejskich.

Branża sodowa, której istotnym graczem jest Ciech, notuje spadek popytu na najważniejsze oferowane wyroby.

– W związku z pogorszeniem koniunktury i ograniczeniem produkcji przez głównych odbiorców sody, m.in. wytwórców szkła płaskiego, w biznesie sodowym obserwowana jest wysoka dostępność rynkowa produktu oraz zaostrzenie konkurencji. Obraz rynku potwierdzają opublikowane przez innych wiodących producentów sody wyniki za II kwartał – informuje Kamil Majczak, prezes Ciechu. Chodzi m.in. o globalne koncerny: indyjski Tata Chemical, turecki Sisecam i belgijski Solvay. Majczak dodaje, że grupa Ciech w II kwartale starała się uzyskać w tym biznesie podobne przychody co rok wcześniej. Wsparciem był rosnący udział działalności związanej z produkcją i sprzedażą soli. Jednocześnie pozytywnym bodźcem była normalizacja sytuacji na rynku energii elektrycznej. 

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Tony Mercer: Wielka zmiana w usługach wizowych i identyfikacyjnych
Biznes
TikTok: Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas absolutnym priorytetem
Biznes
Polskie miasta coraz częściej grają w zielone
Biznes
Orlen może zrezygnować z prasy i usług kurierskich. Odwrotu od fuzji nie będzie
Biznes
II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych „SUKCESJA W BIZNESIE”