Mennica miała trzech konkurentów, z ofertą o wartości 173,9 mln zł brutto znalazła się na drugim miejscu. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum Mera Post o wartości 152,2 mln zł. Pozostali konkurenci zażyczyli sobie 199 mln i 234 mln zł.

Mennica analizuje przesłanki do wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu.

Spółka ma kontrakt na obsługę wrocławskiej karty do 1 grudnia 2017 r., chyba że wcześniej zostanie skonsumowana maksymalna założona wartość umowy (co z uwagi na popyt na bilety komunikacji miejskiej może nastąpić w połowie przyszłego roku). Nowy przetarg dotyczy nie tylko wyłonienia operatora na kolejny okres, ale stworzenia nowej odsłony systemu dystrybucji biletów.

Na przełomie 2016 i 2017 r. Mennica planuje uruchomienie sieci sprzedaży biletów w 30 automatach biletowych w Gdańsku, a do końca tego roku rozszerzyć sieć w Warszawie o 85 automatów. W planach jest także ekspansja w Poznaniu.

Po trzech kwartałach segment płatności elektronicznych miał 268,5 mln zł przychodów i 6,2 mln zł EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja). To odpowiednio 40 i 16 proc. wyniku skonsolidowanego Mennicy.