Dokument otwiera drogę do wspólnego prowadzenie prac rozwojowych w dziedzinie technologii militarnych. Prace te będą związane zwłaszcza z konstrukcjami i technologiami wykorzystywanymi w innowacyjnych produktach przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP. Uczelnie wyższe jeszcze aktywniej zaangażują się też w proces kształcenia specjalistycznych kadr dla polskiego przemysłu obronnego a także będą współdziałały z przemysłem na rzecz sprawniejszej komercjalizacji wynalazków, ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, promowania wyników wspólnych prac w środowisku naukowym i przemysłowym, organizowania wspólnych konferencji, szkoleń i warsztatów, organizowania staży i praktyk zawodowych w spółkach wchodzących w skład PGZ Grupy Zbrojeniowej. Jednym z kluczowych założeń podpisanych umów jest tworzenie nowych kierunków, specjalności i studiów dedykowanych potrzebom polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa.

KUL otworzy drzwi obronie terytorialnej

– Tworzenie platformy do efektywnej współpracy pomiędzy przemysłem i środowiskiem naukowym to jeden z priorytetów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Liczymy na potencjał polskich pracowników naukowych, inżynierów i projektantów. Chcemy, żeby sprzęt, który trafia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP, był w jak największym stopniu oparty na polskiej myśli technologicznej – podkreślał podczas uroczystości Błażej Wojnicz, prezes PGZ.

Dokument przewiduje także wsparcie KUL-u przez Polską Grupę Zbrojeniową w tworzeniu nowych kierunków i specjalności studiów, dedykowanych również potrzebom nowo formowanych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kosmiczny Rzeszów

Politechnika Rzeszowska będzie współpracować z Polską Grupą Zbrojeniową w zakresie prac rozwojowych, dotyczących projektów lotniczych, kosmicznych i satelitarnych, a także związanych z obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, systemami bezzałogowych statków powietrznych, systemami dowodzenia i zobrazowania pola walki, bronią strzelecką, artyleryjską i rakietową. Naukowcy Politechniki Rzeszowskiej będą także wspierać polski przemysł obronny w dziedzinie innowacyjnych technik elektronicznych.

Umowa podpisana pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i Politechniką Świętokrzyską przewiduje wspólne prowadzenie prac rozwojowych związanych z systemami naprowadzania, dynamiką i sterowaniem obiektami ruchomymi, innowacyjnymi technologiami wytwarzania oraz nowoczesnymi materiałami. Współpraca będzie dotyczyć także prac nad wykorzystaniem kompozytów, np. tzw. „pianki metalicznej”.

Drony z Kielc, pojazdy z Radomia

Dokument zakłada również, że na bazie potencjału naukowo-badawczego i laboratoryjnego Politechniki Świętokrzyskiej zostanie utworzone Centrum Badań Uzbrojenia Bezzałogowych Obiektów Ruchomych (CBUBOR), które będzie stanowić zaplecze dla spółek obronnych skonsolidowanych w Grupie PGZ.

Ponadto Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oferuje Polskiej Grupie Zbrojeniowej naukowe wsparcie w dziedzinie diagnostyki i eksploatacji pojazdów, prototypowania elektroniki, elektrotechniki i napędów elektrycznych, tworzenia oprogramowania dla robotyki, badań niezawodności oraz bezpieczeństwa systemów technicznych.