Mabion, biotechnologiczna spółka z Konstantynowa Łódzkiego, włącza się w globalną walkę z pandemią. W kooperacji z amerykańską firmą Novavax ma zająć się produkcją nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Polskie przedsiębiorstwo zawarło właśnie w tej sprawie porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju.

Umowa z Amerykanami zakłada transfer technologii i próby techniczne produkcji serii technicznej antygenu do NVX-CoV2373 - kandydata na szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Novavax. To pierwszy krokiem w kierunku potencjalnej umowy produkcyjnej. W wydanym oświadczeniu Mabion podaje, iż udane wytworzenie serii technicznych umożliwi stronom rozpoczęcie szerszej współpracy w zakresie komercyjnej produkcji antygenu do NVX-CoV2373 (po wcześniejszym zatwierdzeniu produktu przez stosowne instytucje regulacyjne). W efekcie spółka z siedzibą w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim, może stać się pierwszą polską firmą, która włączy się w globalny proces produkcji szczepionek.

- Umowa ramowa z Novavax to dla Mabion niezwykle istotna możliwość na wykorzystanie wiedzy i zdolności produkcyjnych na rzecz zwalczania globalnej pandemii. Nasz zespół ekspertów i infrastruktura produkcyjna są gotowe, by rozpocząć prace nad optymalizacją i zwiększeniem skali produkcji kandydata na szczepionkę - komentuje dr Dirk Kreder, prezes Mabionu.

Po transferze technologii przez Novavax, który ma nastąpić w I połowie br., polska firma przeprowadzi próby techniczne w skali komercyjnej. „W nowoczesnym certyfikowanym zakładzie wytwórczym spełniającym normy najlepszych praktyk produkcyjnych (GMP) Mabion wykorzysta swoją ekspertyzę z zakresu inżynierii białek, analityki i prowadzenia procesu produkcji. Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które spółka otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem” – informuje Mabion.

Na razie strony nie określiły finalnej skali współpracy i zakresu prac, które ostatecznie będą realizowane. Mabion podpisał natomiast porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju, na mocy którego ma pozyskać do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych, szczególnie w kontekście kooperacji z amerykańską firmą.

- Epidemia koronawirusa pokazała jak wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego ma silny przemysł biotechnologiczny. Jesteśmy od kilku lat zaangażowani w inwestycje polskich spółek w tym obszarze w ramach programu PFR Life Science. Ważne są obecnie szczególnie te firmy, które teraz mogą dostarczać szczepionki lub leki przeciwko Covid-19. Dlatego będziemy finansować produkcje szczepionek firmy Novavax przez firmę Mabion, która jako pierwsza polska firma ma szansę aktywnie włączyć się w proces produkcji szczepionek - zaznacza Paweł Borys, prezes PFR.

Potencjalna inwestycja PFR planowana jest dwutorowo. Kwota w wysokości 30 mln zł stanowi element dłużny i powinna trafić do Mabion w postaci oprocentowanej trzyletniej pożyczki lub emisji obligacji, z kolei za kwotę do 10 mln zł PFR planuje objąć akcje emisji serii U Spółki, przeprowadzonej w formie subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej. Mabion – w ramach długoterminowej strategii – prowadzi też działania zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego oraz kolejne podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Mabion wskazuje, że jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną rozwijającą przeciwciała monoklonalne, której głównym celem jest opracowywanie, produkcja i sprzedaż leków biopodobnych na szeregu rynków regulowanych. Spółka powstała 2007 r. – stworzyły ją cztery krajowe przedsiębiorstwa farmaceutyczne: Celon Pharma z Łomianek, Polfarmex z Kutna oraz IBSS Biomed z Krakowa i Genexo z Warszawy. Od 2013 r. Mabion jest notowany na głównym rynku GPW (spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40).