Spółka ma podjąć działania sprzyjające rozwojowi konkurencji na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych. Ponadto Benefit Systems wprowadzi działania sprzyjające niedyskryminacyjnemu traktowaniu klubów, które chcą oferować swoje usługi w programie Multisport.

Jak czytamy, wydana decyzja dotyczy jednego z wątków postępowania w sprawie antykonkurencyjnych porozumień na rynku fitness. Prezes UOKiK podejrzewał m.in., że spółka mogła ustalić z niektórymi sieciami fitness, aby nie współpracowały one z jej konkurentami na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych, w szczególności z OK System (obecnie Medicover Sport). Ponadto Benefit Systems mógł nie podejmować współpracy z klubami innymi niż te, z którymi mógł być zmowie, co mogło w nieuzasadniony sposób uprzywilejowywać pozycję tych klubów na rynku.

W trakcie postępowania spółka Benefit Systems przyjęła zobowiązanie do podjęcia prokonkurencyjnych działań zarówno w odniesieniu do rynku, na którym oferowane są pakiety sportowo-rekreacyjne, jaki i rynku klubów fitness. Prezes UOKiK w wydanej decyzji nałożył obowiązek ich wykonania.

Jak podano, wydanie decyzji zobowiązującej kończy postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK w odniesieniu do porozumień, których stroną mógł być Benefit Systems.

Przypomnijmy, że w grudniu 2020 r. prezes UOKiK stwierdził, że największe sieci fitness, w tym Benefit Systems, podzieliły między sobą rynek. Nałożone na przedsiębiorców kary wyniosły ponad 32 mln zł. Ukarani – łączną kwotą 800 tys. zł - zostali również menedżerowie bezpośrednio odpowiedzialni za zmowę.

Podczas środowej sesji akcje Benefitu zyskują 1,88 proc., do 651 zł.