Zaawansowane systemy informatyczne są coraz częściej wykorzystywane w średnich i większych przedsiębiorstwach. Poprzez gromadzenie danych i wykonywanie na nich operacji, pozwalają na efektywne zarządzanie całością zasobów firmy czy grupy kapitałowej, złożonej często z wielu podmiotów. Systemy informatyczne stały się niezwykle cennym narzędziem ułatwiającym optymalizację zasobów i procesów, jakie zachodzą w przedsiębiorstwach.

W dobie nieustającego postępu technologicznego, firmy decydowały się na wdrożenie różnych, optymalnych na daną chwilę, systemów. Stopniowo obejmowały one kolejne obszary: księgowość, zakupy, kadry i płace itp. Jednak rozwiązania te, nawet rozbudowywane z czasem o nowe funkcjonalności, pozostają często niezintegrowane. Pracownicy muszą prowadzić ewidencję tych samych danych ręcznie w różnych systemach, a znaczna część dostępnych informacji nie może być wykorzystywana z powodu braku odpowiednich narzędzi do wizualizacji czy wychwytywania odchyleń od norm. Rozwiązaniem jest narzędzie przygotowane przez Arcus Systemy Informatyczne. To one- 4all - zintegrowana platforma informatyczna oparta na Microsoft Dynamics 365, adresowana dla sektora lub branży. Jej atutem jest szybkie i łatwe wdrożenie, przy udziale kompetentnych i doświadczonych specjalistów.

One4all pozwala na przyjazne i optymalne wykorzystanie różnorodnych systemów i programów wykorzystywanych w firmach. Zawiera zintegrowane i zmodyfikowane pod indywidualne potrzeby klientów kluczowe systemy informatyczne czyli: ERP, CRM, zunifikowaną komunikację, portal dla klientów, portal pracowniczy i intranet, Business Intelligence, zarządzanie infrastrukturą poprzez chmurę prywatną i hybrydową oraz elektroniczny obieg  dokumentów wraz z repozytorium.

Firmy, decydując się na zastosowanie rozwiązań one4all, zyskują wygodne w użytkowaniu narzędzie i jednocześnie przewagę biznesową. Opcji i możliwości zastosowania nie brakuje, co widać na przykładzie integracji systemu Microsoft Dynamics CRM z systemem Microsoft Dynamics AX (ERP – obecnie Microsoft Dynamics 365) w firmie Arcus SA, posiadającej rozbudowaną sieć klientów. Procesem wdrożenia objęte zostały takie obszary, jak sprzedaż i dzierżawa, logistyka czy magazyn i serwis.

Dzięki one4all można przygotowywać oferty z poziomu CRM na podstawie wcześniejszych relacji z klientem, z wykorzystaniem danych ERP. Rozwiązanie ułatwia komunikację między działami: zamówienie od klienta jest generowane jako zlecenie do działu logistyki, który wysyła je do jednostek terenowych, by wreszcie produkty trafiły do celu. Również obsługa klientów odbywa się szybciej – wystarczy automatyczne zgłoszenie potrzeb serwisowych przez system serwisowy. Oferta Arcus Systemy Informatyczne opiera się w znacznej części na produktach Microsoft i pozostałych wiodących dostawców. Klienci, współpracując z nami wybierają narzędzia różnych dostawców. Naturalnie są zainteresowani dostępem do otwartych kodów źródłowych, które będą wykorzystywane przez kilkanaście lat. Rozumiejąc te potrzeby, proponujemy gwarancję dostępu do otwartych kodów źródłowych, co doceniają klienci, podobnie jak naszą pomoc w doborze i zarządzaniu odpowiednią infrastrukturą – mówi Łukasz Sztyber, prezes zarządu Arcus Systemy Informatyczne.

Firma Arcus SI od ponad 20 lat pozostaje jednym z wiodących polskich integratorów i dostawców narzędzi informatycznych, wspierającym procesy biznesowe w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym. Rozwiązania one4all przygotowane są w czterech wersjach dedykowanych przedsiębiorstwom produkcyjnym, usługowym, administracji publicznej i szkołom wyższym.