W trakcie notowań kurs spółki skoczył nawet do 32,85 zł (o ponad 15 proc. w stosunku do zamknięcia z wtorku). Wszystko za sprawą informacji o objęciu przez grupę kilku inwestorów instytucjonalnych (w tym polskie TFI) ponad 1,45 mln nowych akcji Petrolinvestu.

Tym razem, w odróżnieniu od kilku poprzednich emisji, papiery kupowano po cenie znacznie przewyższającej bieżący kurs spółki, bo aż po 35 zł. Świadczy to o głębokiej wierze nowych akcjonariuszy w sukces projektów Petrolinvestu. Ta wiara udzieliła się wczoraj także inwestorom giełdowym i stąd skok kursu.

Blisko 50,9 mln zł, które firma pozyskała z emisji, ma być przeznaczone na finansowanie kolejnych prac poszukiwawczych w Kazachstanie. Kolejne finansowanie – łącznie nawet ponad 180 mln zł – ma zapewnić dwie emisje obligacji zamiennych na akcje. Pierwsza planowana jest już na listopad.