S&P uzasadnił obniżkę tym, że w ubiegłym miesiącu NWR nie spłacił odsetek od swoich niezabezpieczonych obligacji.