Do rekordowych 420 wzrosła liczba nowych praktyk CSR zgłoszonych do tegorocznej, 13. już edycji raportu nt. odpowiedzialnego biznesu w Polsce, który przygotowuje organizacja pozarządowa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

- Nasz raport jest pewnym obrazem stanu CSR w Polsce, zaangażowania firm w temat i stopnia ich zaawansowania- wyjaśnia Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB, która zwraca uwagę na pozytywny trend. jakim jest rosnąca z roku na rok liczba nowych, nie publikowanych wcześniej dobrych praktyk CSR. W tym roku jest ich 420, o 17 więcej niż w raporcie z 2014 r. i prawie czterokrotnie więcej niż przed pięcioma laty.

W rezultacie raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki" opisuje w sumie 700 przykładów działań CSR, z czego co trzecie jest praktyką długoletnią. Jak zaznacza Mirella Panek-Owsiańska, to niezwykle pozytywny trend- oznaczający, że firmy odkrywają znaczenie fundamentalnego dla CSR funkcjonowania w perspektywie długofalowej.

- Firmy zaczynają rozumieć, że CSR nie jest jednorazową akcją, ale długoterminowym działaniem. Jeżeli aktywność ta jest dobrze powiązana ze specyfiką biznesu oraz branży, którą dana firma reprezentuje i odnosi się do ważnych biznesowo projektów, wówczas można mówić o strategicznym podejściu do odpowiedzialnego biznesu- podkreśla Marzena Strzelaczak, dyrektorka generalna FOB.

Łącznie do tegorocznego raportu zgłosiły się 124 firmy – w tym 31 z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. - Jak co roku w raporcie znajdują się firmy, które znane są ze swojego społecznie odpowiedzialnego działania. Ale wśród zgłaszających dobre praktyki w kolejnych edycjach raportu jest też ok. 10-15 proc. nowych firm –dodaje Strzelczak.

Choć zgodnie z obowiązującą w CSR normą ISO 26000, raport został podzielony na siedem obszarów istotnych dla społecznej odpowiedzialności biznesu, to – podobnie jak w poprzednich latach- najwięcej (187) działań CSR w firmach jest związanych z „zaangażowaniem społeczne i rozwojem społeczności lokalnej". Wśród nich największą grupę stanowią inicjatywy charytatywne, ale ciekawą nowością są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości- w tym wspieranie start-upów (np. poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

Za to w tegorocznym raporcie na drugie miejsce zajmowane wcześniej przez dobre praktyki związane z dbałością o środowisko, awansowały „praktyki z zakresu pracy" (84 przykłady), co potwierdza zmianę układu sił na rynku zatrudnienia- nieco bardziej na korzyść pracowników. Jak podkreśla Agnieszka Siarkiewicz z FOB, pracodawcy w tej sferze coraz bardziej dbają o prorodzinne rozwiązania, które ułatwiają godzenie życia zawodowego z rolą rodzica. -Do znacznego wzrostu zainteresowania takimi działaniami mógł się przyczynić stale obecny w mediach temat wyzwań demograficznych, który firmy również traktują w kategoriach własnej odpowiedzialności- dodaje.

Podobnie jak w poprzednich latach najmniej praktyk, bo tylko 14, znalazło się w obszarze prawa człowieka, gdzie więcej uwagi firmy poświęcają zagadnieniu „kobiet w biznesie" i różnorodności. Temat różnorodności pojawia się między innymi w kontekście kulturowym i osób z niepełnosprawnościami.