Nawet 3,4 proc., do 3,68 zł, drożały na starcie czwartkowych notowań akcje ABC Daty w reakcji na dane finansowe za pierwsze trzy miesiące roku. W tym okresie dystrybutor sprzętu IT miał prawie 1,35 mld zł przychodów, czyli 15,1 proc. więcej niż rok wcześniej (1,17 mld zł). Wynik EBITDA wzrósł o 44,3 proc., do 18,4 mln zł. Na poziomie operacyjnym zarobek powiększył się o 45,2 proc.,17,7 mln zł a netto aż o 89,6 proc., do 12,9 mln zł. Rezultaty za I kwartał były daleko lepsze niż spodziewali się analitycy, zwłaszcza na poziomie rentowności. Według prognoz zebranych przez PAP, przychody miały sięgnąć 1,33 mld zł, EBITDA 13,7 mln zł, EBIT 13,2 mln zł a zysk netto 8,1 mln zł.

Rosnące szybko obroty to, jak wyjaśnia spółka, efekt większej sprzedaży eksportowej, w tym przede wszystkim poza Unią Europejską. W I kwartale sprzedaż krajowa miała 46-proc. udział w przychodach grupy wobec 53 proc. rok wcześniej. Sprzedaż w państwach unijnych zapewniła ABC Dacie 39 proc. obrotów wobec 43 proc. przed rokiem. Pozostałe rynki przyniosły grupie 15 proc. wpływów wobec 4 proc. rok wcześniej. – To był bardzo dobry kwartał dla naszej spółki – przyznaje Ilona Weiss, prezes ABC Daty. Zwraca uwagę, że spółka wzmocniła swoją pozycję na rynkach zagranicznych. Firma koncentruje się na rynkach środkowoeuropejskich. Prowadzi działalność operacyjną w ośmiu państwach regionu. -Działalność na nich, poza Rumunią jest rentowna – zapewnia Weiss. Deklaruje, że break-even point na rynku rumuńskim, gdzie spółka ma m.in. własny magazyn (wynajmowany), zostanie osiągnięty w przyszłym roku.

Według Weiss grupa ABC Data zwiększała również sprzedaż na rynku polskim. Warto jednak przypomnieć, że rok temu w I kwartale spółka nie konsolidowała jeszcze wyników firmy iSource (sprzedaje sprzęt Apple) nabytej w 2014 r. – Nawet pomijając iSource nasza sprzedaż w Polsce była większa niż rok temu – oznajmia. – Rośliśmy w tempie rynkowym – dodaje.

Jej zdaniem poprawa rentowności to m.in. efekt działań optymalizacyjnych z ostatnich miesięcy. - Tniemy koszty wszędzie, gdzie jest to możliwe – stwierdza. Skutkowało to m.in. poprawą marżowości sprzedaży (marża brutto na sprzedaży wzrosła do 4,8 proc. z 4,3 proc. rok temu) co w efekcie zaowocowało wyższymi zyskami. Pozytywnie na wysokość zysków wpływał też spadek zadłużenia. Dług netto skurczył się o 42 proc., w porównaniu z sytuacją sprzed roku, do 103,4 mln zł. ABC Data poprawiła też cykl konwersji gotówki i wydłużyła okres spłaty zobowiązań.

Weiss deklaruje, że jeszcze w tym kwartale ABC Data przedstawi nową strategię na kolejne lata. Przyznaje, że jest mało prawdopodobne, żeby firma, wzorem poprzednich lat, przedstawiła prognozę finansową. Sygnalizuje, że ABC Data chce zostać liderem na rynku środowoeuropejskim. Nie wyklucza przejęć. – Rozmawiamy na temat akwizycji, które mogą w sposób zauważalny wpłynąć na nasze wyniki. Interesują nas firmy nie tylko polskie ale też z krajów, na których już działamy – precyzuje. Twierdzi, że ABC Data ma duże możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego (bankowego) więc może sobie pozwolić nawet na duże przejęcia.