Celem podpisanej dziś umowy pomiędzy Grupą Azoty Police, Grupą Azoty ZAK (Zakłady Azotowe Kędzierzyn) ora PIR jest określenie zasad, w oparciu o które firmy wypracują szczegóły warunków finansowania budowy fabryki propylenu. Na jej podstawie Police zobowiązują się do przygotowania w ciągu 6 miesięcy struktury projektu oraz struktury jego finansowania, a także do przedstawienia pozostałym stronom umowy propozycji uczestnictwa w finansowaniu inwestycji w formie equity lub długu podporządkowanego. Grupa Azoty będzie sponsorem projektu, natomiast obok inwestora branżowego – ZAK (jednego z głównych odbiorców produkowanego w Policach propylenu), preferowanym inwestorem finansowym zostanie PIR. Zgodnie z podpisanym porozumieniem udział PIR w inwestycji nie spadnie poniżej 25 proc. Potencjalni inwestorzy zobowiązali się, że w ciągu następnych 2 miesięcy podejmą ostateczną decyzję dotyczącą finalnego modelu finansowania projektu.

Nowa inwestycja ma docelowo produkować około 400 tys. ton propylenu rocznie, z czego około 150 tys. ton odbierać będzie ZAK. Pozostały wolumen w głównej mierze trafi na eksport. Propylen wykorzystywany jest m.in. do produkcji rozpuszczalników, farb akrylowych czy polipropylenu. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także terminal chemikaliów, dzięki któremu port w Policach będzie mógł przyjmować największe statki z transportem LPG. Fabryka ruszy w 2019 r., dając miejsca pracy dla około 200 osób. Według szacunków przyniesie ona Policom 2 mld zł rocznych przychodów i setki milionów złotych zysku.

- Nową fabrykę nazywamy Policami 2, bo w praktyce jest to instalacja na miarę obecnych polickich zakładów. Jednak propylen to nie jest to, co docelowo chcemy robić. Myślimy o tym, by dalej go przetwarzać, ale to wymaga kolejnych inwestycji – zaznaczył Krzysztof Jałosiński, wiceprezes Grupy Azoty i prezes GA Police.

Prezes ZAK podkreślił, że projekt ma fundamentalne znaczenie dla zakładów w Kędzierzynie. – Szukamy możliwości obniżenia kosztów produkcji i ten projekt daje nam taką szansę. Dzięki nowej fabryce zapewniamy sobie surowiec oraz poprawiamy bezpieczeństwo dostaw. To daje szansę na to, że będziemy taniej produkować alkohole OXO i plastyfikatory – podkreślił Adam Leszkiewicz, prezes ZAK.

PIR jest elementem programu Inwestycje Polskie, zainicjowanego przez polski rząd. Jego celem jest utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie wybranych inwestycji.

- Do dziś cały program Inwestycje Polskie zaangażował już prawie 24 mld zł w projekty inwestycyjne. To ponad 100 transakcji zrealizowanych w różnych sektorach przemysłowych – podsumował Włodzimierz Karpiński, minister skarbu.