Zwycięska oferta opiewa na kwotę 2,5 mld zł i - jak czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – była to najkorzystniejsza opcja. Łącznie w przetargu wystartowało 18 firm i konsorcjów, a zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania łącznie 4,3 mld zł. Najniższe ze złożonych ofert opiewały łącznie na ok. 2,5 mld zł. Najwyższe łącznie na ok. 4,4 mld zł.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w trybie Projektuj i Buduj, w którym wykonawcy proponują technologię budowy, ta zaś ma wpływ na oferowaną cenę. Podobnie jak różnica pomiędzy minimalnymi a średnimi cenami na rynku, która dla stali zbrojeniowej wynosi 11 proc. a dla roboczogodziny – 27 proc.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty weryfikowane było m.in. czy rozwiązania przedstawione przez wykonawców spełniają wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pozostałych warunków kontraktu.