To zadanie na najbliższy kwartał. Proponuje wpisanie do ustawowego katalogu form udzie- lania nieodpłatnej pomocy praw- nej przesłanek do skorzystania z mediacji. Na prośbę osoby ze szczególnymi potrzebami pomoc prawna będzie mogła być udzielana na piśmie. Projekt zakłada wprowadzenie stałej możliwości zdalnego świadczenia pomocy. Pojawią się podstawy do utworzenia Krajowego Rejestru Mediatorów.

Etap legislacyjny: wykaz prac legislacyjnych rządu

Czytaj więcej

Bezpłatne porady prawne coraz mniej opłacalne