Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego" może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami. Mowa w szczególności o świadczeniu i popularyzowaniu nieodpłatnie pomocy prawnej, aktywnej działalności społecznej i dobroczynnej, czy braniu udział w programach edukacyjnych.

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku: Jacek Klimowicz

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy: Wojciech Woźniak

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach: Katarzyna Brocławik

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie: Łukasz Pniewski

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi: Ewa Górska

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie: Katarzyna Borzęcka

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu: Felicita Brzozowska

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie: Mateusz Matuszewski

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu: Danuta Sobolewska

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu: Marek Śmigaj

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie: Daniel Krawiec

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie: Edyta Szałacha-Małysz

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze: Miłosz Woziński oraz Andrzej Kulisz

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach: Anna Polańska

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku: Jakub Puszkarski

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie: Agata Kowalska

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie: Beata Mazur

Podczas gali wręczono również pośmiertnie Złotą Odznakę Radcy Prawnego prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Odznaczenie odebrał jego brat, który przeczytał również list napisane przez żonę tragicznie zmarłego.

Podkreślano w nim, że zaangażowanie, postawa, oddanie służbie publicznej Pawła Adamowicza były inspiracją dla innych.

„Mój mąż nie bał się przeciwstawiać złu, stawał w obronie demokracji i niezawisłości sądownictwa. Mówił otwarcie o szacunku dla zasad prawa i praworządności" - napisała Magdalena Adamowicz.

Swój list zakończyła stwierdzeniem, że radcowie prawni - do których ona również należy - mogą wpływać na rządzących, aby stworzyć mechanizmy prawne do walki z mową nienawiści. Hejt bowiem nie może być bezkarny.