To już 12. edycja tego konkursu. Od wielu lat jego organizatorami są Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita".

Cel jest szczytny. Konkurs ma promować prawników bezpłatnie pomagających innym. Chodzi o wsparcie osób fizycznych, organizacji społecznych oraz różnego typu instytucji.

Prawnikiem Pro Bono może zostać także człowiek, który wniósł wkład w rozwój działalności dobroczynnej lub brał udział w programach o charakterze edukacyjnym, a także szkoleniowym.

Laur przypadnie tylko osobie fizycznej mającej wyższe wykształcenie prawnicze i mieszkającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Swoje kandydatury do tytułu Prawnika Pro Bono może zgłosić każdy – zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (w tym także korporacje prawnicze), organizacje pozarządowe, instytucje państwowe oraz samorządowe.

Zgłoszenie należy składać na formularzach, które można ściągnąć ze strony internetowej fundacji: www.fupp.org.pl (z zakładki „Prawnik Pro Bono").

Wypełniony formularz można przesłać na dwa sposoby.

Po pierwsze – pocztą elektroniczną (zeskanowaną wersję formularza wraz z podpisem) na adres e-mailowy: biuro@centrumprobono.pl.

Po drugie – tradycyjną pocztą na adres: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Ostateczny termin nadsyłania kandydatur mija 16 marca.

Spośród zgłoszonych kandydatur Prawnika Pro Bono wybierze kapituła, w której zasiadają m.in.: Cezary Grabarczyk – minister sprawiedliwości, Irena Lipowicz – rzecznik praw obywatelskich, Andrzej Rzepliński – prezes Trybunału Konstytucyjnego, Roman Hauser – prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Dariusz Sałajewski – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Andrzej Zwara – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, a także laureaci poprzednich edycji.

Konkurs jest dwuetapowy. Najpierw kapituła wybiera trzech prawników, a następnie wskazuje zwycięzcę. Pozostałe dwie osoby otrzymują wyróżnienia.

Prawnika Pro Bono 12. edycji poznamy w połowie maja 2015 r. Gala konkursu odbędzie się w połączeniu z uroczystością ogłoszenia wyników dorocznego rankingu kancelarii prawnych organizowanego przez „Rzeczpospolitą".

Laureatem ubiegłorocznej edycji konkursu został prokurator Jarosław Polanowski. Tytuł Prawnika Pro Bono otrzymał on za niesienie pomocy ofiarom przemocy domowej.