Poprzez współpracę BGK z bankami komercyjnymi ma on ułatwiać prowadzenie działalności na rynkach o podwyższonym ryzyku. Banki, które podpisały umowę z BGK, będą mogły potwierdzać akredytywy eksportowe bezpośrednio swoim klientom. Z kolei BGK będzie przejmować od nich wynikające z akredytyw ryzyko banku zagranicznego. Umowy podpisano z Alior Bankiem, Citi Handlowym, Credit Agricole, Bankiem Pekao oraz Raiffeisen Polbankiem. Kolejne umowy są przygotowywane.

- Dzięki zawartym dziś umowom, dajemy bankom możliwość wspierania przedsiębiorców zarówno na rynkach bliskich, takich jak Rosja czy Białoruś, ale też dalekich, takich jak kraje Afryki – powiedział Wojciech Hann, członek zarządu BGK. Podkreślił, że dotychczas banki komercyjne ostrożnie podchodziły do transakcji z krajami o podwyższonym ryzyku. - Ta inicjatywa wpisuje się również w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma wspierać różnorodne kierunki eksportowe, ze szczególnym uwzględnieniem takich rynków jak Indie, Wietnam, Turcja, Algieria czy Meksyk – dodał Hann.

Akredytywa eksportowa zobowiązuje bank importera do zapłaty określonej kwoty w zamian za dokumenty, które prezentuje w niej przedsiębiorca za pośrednictwem swojego banku. Jeżeli dokumenty są zgodne, to wypłata pieniędzy jest gwarantowana nawet jeżeli importer okaże się niewypłacalny lub odmówi zapłaty. Banki współpracujące z BGK mogą przy tym oferować przedsiębiorcom więcej usług związanych z prowadzeniem działalności za granicą.

W ubiegłym roku BGK zwiększył wsparcie dla działalność eksportową polskich przedsiębiorstw o 37 proc. Jego wartość sięgnęła 8,8 mld zł, w tym 1,8 mld zł na eksport i ekspansję. Pomocą objęte są firmy działające w 50 krajach. Mogą starać się m.in. o poręczenia, gwarancje, kredyty oraz finansowanie rozwoju i innowacji.