Bank Pocztowy zdecydował o utworzeniu dodatkowej rezerwy w wysokości 9,1 mln zł na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich.

Kwota dotworzonej w poczet grudnia 2020 r. rezerwy wyniosła 9,1 mln zł, co wraz z utworzoną w październiku 2020 r. rezerwą na ten cel w wysokości 3,3 mln zł daje łącznie 12,4 mln zł rezerw dotworzonych w IV kwartale 2020 r. dla potrzeb rozliczenia prowizji od przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich przed 11 września 2019 r. Rezerwy to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z września 2019 r., wskutek którego banki muszą więcej niż wcześniej zwracać klientom opłat początkowych, gdy ci przedterminowo spłacają kredyty konsumenckie.

Bank Pocztowy szacuje, że wzrost rezerwy spowoduje obniżenie wyniku netto w 2020 r. to 0,2 mln zł. W 2019 r. bank miał 18,9 mln zł zysku netto, ale teraz na pogorszenie wyników wpłynęły także cięcia stóp procentowych NBP i wzrost rezerw kredytowych z powodu pandemii. W I półroczu 2020 r. bank miał 9,4 mln zł zysku netto przy ROE sięgającym 3 proc.

Pod koniec 2020 r. nowy zarząd Banku Pocztowego przyjął nową strategię. Założono, że w 2021 r. zanotuje stratę finansową sięgającą 28 mln zł, by następnie systematycznie poprawiać wyniki finansowe osiągając w 2024 r. zysk netto przekraczający 40 mln zł. Docelowo wskaźnik ROE ma wynieść ponad 6,5 proc.

Bank podał, że z perspektywy sektora bankowego negatywne skutki pandemii COVID-19 będą dopiero w pełni widoczne w 2021 r. Dlatego podstawą zmian i transformacji strategicznej banku ma być „skuteczna realizacja działań naprawczych ukierunkowanych na wzrost efektywności i oszczędności kosztowe". Bank chce oferować proste i bezpieczne usługi finansowe w synergii z Pocztą Polską.