Była minister finansów Teresa Czerwińska, która w zarządzie NBP zasiada od czerwca ub.r., z początkiem marca zostanie wiceprezeską Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Luksemburska instytucja powiadomiła o tym w czwartkowym komunikacie.

Z kolei 6 marca kończy się druga kadencja wiceprezesa NBP Piotra Wiesiołka. Po raz pierwszy na to stanowisko powołał go w 2008 r. prezydent Lech Kaczyński na wniosek ówczesnego prezesa NBP Sławomira Skrzypka. W 2014 r. na kolejną kadencję powołał go prezydent Bronisław Komorowski na wniosek prezesa NBP Marka Belki. W świetle ustawy o banku centralnym, Wiesiołek po raz trzeci w zarządzie zasiąść nie może.

Obecnie w zarządzie NBP, nie licząc prezesa Adama Glapińskiego, zasiada sześć osób. Z ustawy o NBP wynika, że zarząd nie może być mniejszy: musi liczyć od sześciu do ośmiu członków (w tym dwóch wiceprezesów). To oznacza, że Glapiński musi w najbliższych dniach wskazać co najmniej dwóch kandydatów, których do zarządu powoła prezydent Andrzej Duda. Niewykluczone, że wskaże ich więcej. Przemawia za tym kalendarz wyborczy.

W październiku br. kończy się kadencja wiceprezes NBP Anny Trzecińskiej, powołanej na to stanowisko przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jej następcę powoływał będzie zwycięzca majowych wyborów prezydenckich.

W skład Zarządu NBP wchodzą: Prezes NBP – jako przewodniczący oraz 6–8 członków Zarządu, w tym 2 wiceprezesów NBP. 2a. Członków Zarządu NBP powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa NBP. 2b. Członkowie Zarządu NBP są powoływani na okres 6 lat