Według portalu Viesti wcześniej rząd Kazachstanu zdecydował o wykupie pakietu kontrolnego banku (78,14 proc.), by podtrzymać płynność kazachskiego sektora bankowego. Wykup został przeprowadzony drogą dodatkowej emisji akcji, dzięki czemu bank zostanie dokapitalizowany na kwotę 8,4 mld dol.

Rosjanie chcą kupić akcje nie tylko od państwa, ale i od pozostałych udziałowców. Przejęcie kazachskiego banku dawałoby Sbierbankowi pozycję lidera w krajach WNP. BTA za trzy kwartały 2008 miał aktywa - 30,6 mld dol; czysty zysk 292 mln dol. a portfel kredytowy - 23,5 mld dol.