Liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej spadła w III kw. 2013 r. o 60 tys. czyli o 0,5 proc. Jest ich 11,9 mln.  – wynika z raportu netb@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Jednocześnie rośnie grupa osób posiadających umowy umożliwiające

dostęp do usług bankowości internetowej i na koniec września było to prawie 21,5 miliona użytkowników. W stosunku do II kw. 2013 roku jest to wzrost o około 347 tys. (1,64 proc.), w stosunku do III kw. 2012 roku wzrost wyniósł ponad 1,7 mln (8,75 proc.).

Eksperci ZBP oceniają, że wzrost liczby umów powiązanych ze spadkiem aktywności klientów, może świadczyć o tym, iż dostęp do bankowości internetowej jest standardowym „dodatkiem" do rachunków -rozliczeniowych, lecz nie zawsze wykorzystywanym przez klientów banków. - Biorąc pod uwagę stale rozszerzający się dostęp do Internetu, aktywność klientów w dłuższej perspektywie powinna dalej się poprawiać. Istotny wpływ może mieć również rozwój bankowości mobilnej – przewidują.

W ujęciu rocznym liczba aktywnie korzystających z bankowości internetowej  klientów indywidualnych wzrosła o prawie 1 mln (8,5 proc.).