Dzięki nowym rozwiązaniom będzie można w prosty sposób podpisać umowy oraz aneksy, a także złożyć dyspozycję czy wniosek. Obieg dokumentacji może odbywać się także za pomocą poczty elektronicznej. Zdalne zawieranie lub zmienianie umów obejmuje również umowy  z zastrzeżoną formą pisemną pod rygorem nieważności. Biznesowi klienci banku mogą podpisywać dokumentację za pomocą 5 rodzajów podpisów elektronicznych, które są równoważne z podpisami własnoręcznymi. Należą do nich: podpis użytkownika w PekaoBiznes24, podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty (jedna z funkcjonalności e-dowodu) oraz skan dokumentu z odręcznym podpisem  - forma dopuszczalna w wyjątkowych przypadkach.

– Nasze podejście do obsługi zdalnej jest kompleksowe. Po pierwsze, wdrażamy nowoczesne rozwiązania, które zapewniają klientom firmowym komfort współpracy z bankiem przez zabezpieczony kanał elektroniczny PekaoBiznes24. Po drugie, edukujemy klientów m.in organizując webinaria, podczas których uczymy ich jak z tych rozwiązań korzystać. Po trzecie, stale rozwijamy „zdalność" z myślą o odciążeniu doradców z pracy operacyjnej i możliwości budowania automatów usprawniających procesy między systemami banku – mówi Andrzej Furstenberg, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej.

Strefa samoobsługowa pozwala klientom korporacyjnym i MŚP m.in. zdalnie zarządzać użytkownikami systemu i ich uprawnieniami, pełnomocnictwami, rachunkami i bieżącą obsługą bankową, wnioskować o udzielnie kredytu czy wyrazić zgodę na przekazanie oferty. Niedawno w bankowości internetowej została wprowadzona możliwość nadania użytkownikom obsługującym PekaoBiznes24 pełnomocnictw do podpisywania dokumentacji. Dzięki temu reprezentant firmy nie musi być użytkownikiem systemu, a dokumentację bankową może zdalnie podpisać pracownik posiadający pełnomocnictwo oraz dostęp do PekaoBiznes24.