Ta informacja drugiego co do wielkości banku w strefie euro pod względem kapitalizacji wskazuje, że w ubiegłym roku osiągnął zysk netto ponad 12 mld euro, bo zgodnie z jego polityką wynagradzania akcjonariuszy przeznacza połowę zysku na wypłaty dla nich, podzielone po równo na dywidendę i skup zwykłych akcji.

Przewodnicząca rady nadzorczej Ana Botin poinformowała na dorocznym walnym zgromadzeniu udziałowców, że bank spodziewa się osiągnięcia w I kwartale bieżącego roku 16 proc. zwrotu od materialnego kapitału własnego (ROTE). To jest miara rentowności. „Ten rok zaczął się doskonalą dynamiką biznesową i handlową. Nadal zwiększamy liczbę obsługiwanych klientów i w wyniku tego zwiększymy w I kwartale nasze dochody o ok. 9 proc. rok do roku” — cytuje ją Reuter.

Bank UBS w nocie dla swych klientów wyjaśnił, że zwrot od kapitału Santandera był większy od średniej przewidywanej przez analityków, a I kwartał był dla tego banku pozytywny we wszystkich kluczowych obszarach zysku. „To powinno zapewnić inwestorom pewien komfort i pomóc im skoncentrować się na mocno zdyskontowanej wycenie akcji” — stwierdza nota. UBS dodał, że osiągnięty cel ROTE wskazuje na osiągnięcie przez Hiszpanów zysku netto 12,5 mld euro w 2024 r.