Czwartkowe NWZA PKO BP wybrało nową radę nadzorczą banku. W jej skład wchodzą nowo powołani na wniosek skarbu państwa: Wojciech Jasiński (były minister skarbu państwa, obecnie prezes PKN Orlen), Piotr Sadownik, Agnieszka Winnik- Kalemba (wchodziła już w skład RN PKO BP w latach 2006-2008 roku), Janusz Ostaszewski i Adam Budnikowski oraz zgłoszeni przez mniejszościowych akcjonariuszy: Mirosław Barszcz i Andrzej Kisielewicz.

Na wniosek głównego akcjonariusza czyli  MSP ze starego składu rady nadzorczej odwołano sześciu członków: Jerzego Górę, Zofię Dzik, Marka Mroczkowskiego, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka i Krzysztofa Kiliana.

Ze starego składu pozostały w radzie dwie osoby: Małgorzata Dec-Kruczkowska i Elżbieta Mączyńska -Ziemacka.

Trzech  kandydatów do RN zgłosili mniejszościowi akcjonariusze. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny Andrzeja Kisielewicza, Aviva Mirosława Barszcza, a Pekao OFE zgłosiło Pawła Góreckiego, ale weszło dwóch.

W PKO BP rada nadzorcza liczy dziewięciu członków. W dotychczasowym składzie rady było ośmiu członków (ponieważ jeden złożył rezygnację w trakcie kadencji).

Pod koniec stycznia Dawid Jackiewicz zapowiedział zwołanie walnego zgromadzenia PKO BP, w celu wprowadzenia zmian w radzie nadzorczej banku. Minister Skarbu wyraził wówczas niezadowolenie ze sposobu komunikacji PKO BP z rynkiem po zamieszaniu związanym ze zmianą tabeli opłat i prowizji. Zarząd banku tłumaczył później, że była to rutynowa aktualizacja, a nie podwyżka opłat. Temat zmian w bankowych cennikach stał się też powodem zwołania specjalnego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych z udziałem przedstawicieli kliku banków, nadzoru i UOKIK.

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali też o zmianach w statucie banku, które umacniają rolę i kompetencje rady nadzorczej przy powoływaniu i odwoływaniu członków zarządu.

- Zmiany w statucie PKO BP mają na celu przywrócenie ogólnej zasady, zgodnie z którą rada nadzorcza ma prawo wpływać na kształt całego zarządu. Dotychczas statut PKO BP był wyjątkiem od tej reguły, co w skrajnym przypadku mogło prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Poprawiony statut spółki zapewnia stabilność i ciągłość działania organów korporacyjnych w długim okresie- skomentował w oficjalnym oświadczeniu minister skarbu Dawid Jackiewicz.

- Jestem przekonany, że przywrócenie radzie nadzorczej kompetencji do formowania kształtu zarządu wzmocni współpracę między organami korporacyjnymi oraz wewnątrz nich. Liczę też, że nowa rada nadzorcza – w oparciu o doświadczenia z ubiegłych tygodni – będzie wykazywać się ponadstandardową wrażliwością na kwestie związane z komunikacją z rynkiem i klientami. Zgoda prawie wszystkich akcjonariuszy PKO BP jest dla mnie wyraźnym sygnałem, że obrany przez nas kierunek wzmacniania nadzoru właścicielskiego jest oceniany jako korzystny dla spółek i ich właścicieli. – dodał minister  Jackiewicz.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ