KE chce nałożenia na banki i ubezpieczycieli zakazu płacenia prowizji od sprzedaży produktów pośrednikom, którzy nie oferują przy tym doradztwa. To jedna z propozycji, które znalazły się w przedstawionym w środę przez KE pakiecie zmian w regulacjach dotyczących produktów inwestycyjnych. Celem nowych rozwiązań jest zwiększenie dostępności kapitału na inwestycje i uczynienie rynków bardziej efektywnymi.

Sprzedaż produktów finansowych: KE chce zakazać prowizji

Jak zauważa agencja Reuters, zaledwie 17 proc. aktywów gospodarstw domowych w UE było w 2021 r. ulokowanych w akcjach i obligacjach, a jedną z przyczyn są wysokie koszty produktów inwestycyjnych. Zdaniem KE prowizje płacone przez inwestorów detalicznych są o 40 proc. wyższe niż w przypadku inwestorów instytucjonalnych, a oferty, które otrzymują klienci, w wielu przypadkach nie są atrakcyjne.

Czytaj więcej

Co czeka firmy pożyczkowe, które nie wywiążą się z obowiązków nowej ustawy

Sprzeciw wobec pełnego zakazu wyraziły Niemcy, Francja, Włochy i branża finansowa, wobec czego KE zamierza wprowadzać zmiany etapowo. Zdaniem unijnej komisarz ds. stabilności finansowej Mairead McGuinness pełny zakaz może zostać wprowadzony po planowanym za trzy lata przeglądzie tego, czy pierwsze zmiany pomogły zwiększyć uczestnictwo inwestorów indywidualnych w rynku i obniżyć koszty. Finalny kształt reformy będą musiały zaakceptować państwa członkowskie i europarlament.