Prezesi banków w Polsce zarabiają miliony. Państwowe płacą najmniej

Wysokie wynagrodzenia członków zarządów zagranicznych banków są już normą. Zarobki władz polskich kredytodawców są o wiele niższe, ale też sięgają już kwot sześciocyfrowych.

Publikacja: 15.03.2023 03:00

Prezesi banków w Polsce zarabiają miliony. Państwowe płacą najmniej

Foto: Adobe Stock

Większość największych banków notowanych na giełdzie opublikowała już swoje kompleksowe sprawozdanie za miniony rok, sprawdziliśmy więc, jak kształtowały się w 2022 r. wydatki na wynagrodzenia ich zarządów.

Najlepiej opłacani

Pod uwagę wzięliśmy przede wszystkim łączną wysokość zarobków, na które składa się i wynagrodzenie stałe, i wynagrodzenie zmienne (np. premie za wyniki wypłacane w gotówce lub w tzw. akacjach fantomowych), i dodatkowe świadczenia.

W takim ujęciu najlepiej opłacanym prezesem w 2022 r. okazuje się Michał Gajewski, który stoi na czele Santander Bank Polska, z wypłatą na poziomie 6,08 mln zł (wobec 4,7 mln zł rok wcześniej).

Drugie miejsce wśród analizowanych podmiotów zajął Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium, z łącznymi zarobkami na poziomie 4,9 mln zł (o 16 proc. więcej rok do roku). Trzecia pozycja przypadła Przemysławowi Gdańskiemu, prezesowi BNP Paribas BP, który dostał w minionym roku 4,4 mln zł (w porównaniu z 3,6 mln zł w 2021 r.).

Czytaj więcej

Kraków płaci najlepiej. Zdetronizował Warszawę

Kto na dole listy

Dobrze opłacany jest też szef mBanku Cezary Stypułkowski – z 4,4 mln zł za minionym rok. Ale rok do roku oznacza to spadek o ok. 3 proc.

Do grona sowicie opłacalnych prezesów w 2022 r. załapią się też zapewne szefowie Banku Handlowego i ING Banku Śląskiego, choć tu dokładnych danych jeszcze nie znamy. Wiadomo za to, że w 2021 r. Sławomir Sikora, który stał wtedy na czele Banku Handlowego, zainkasował 5,7 mln zł (razem z odprawą po 18 latach pracy), a Brunon Bartkiewicz, wciąż kierujący ING BSK, 4,1 mln zł.

Na dole listy płac plasują się szefowie banków, w których dominującym właścicielem jest Skarb Państwa. Ich zarobki są limitowane zgodnie z tzw. ustawą kominową i w efekcie są dużo niższe niż ich odpowiedników w bankach kontrolowanych przez zagraniczny kapitał.

W tej grupie najwięcej zarobił Leszek Skiba, który kieruje Bankiem Pekao. To 1,9 mln zł, czyli o 54 proc. więcej niż w 2021 r., co wśród analizowanych spółek oznacza największy roczny wzrost.

Z kolei Grzegorz Olszewski, prezes Alior Banku, zarobił łącznie 1,2 mln zł w 2022 r. Rok wcześniej było to raptem 114 tys., ale Olszewski sprawuje swoją funkcję od listopada 2021 r.

Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja lidera rynku – PKO Banku Polskiego. W ubiegłym roku na fotelu prezesa (tudzież p.o. prezesa) zasiadały dwie osoby (a w 2021 r. – nawet trzy osoby). W związku z tym obecny prezes kredytodawcy Paweł Gruza zarobił ok. 425 tys. zł, a poprzednia szefowa Iwona Duda – ponad 1,1 mln zł.

Płace a wyniki

W naszej analizie sprawdziliśmy też, ile kosztują całe zarządy banków. Okazuje się, że najwięcej na ten cel przeznacza Santander Bank Polska. Łącznie zarząd to dziewięć osób, których praca może pochłonąć nawet 27 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 38 proc.

Dosyć kosztowny jest też zarząd Banku Millennium (osiem osób) – na wynagrodzenie za jego pracę w 2022 r. przeznaczonych zostało łącznie 19,5 mln zł, czyli o 22 proc. więcej niż w 2021 r. Ciekawe, że o ile Santander BP wypracował półtora razy wyższy zysk w 2022 r., o tyle Millennium miał stratę i musiał wdrożyć program naprawczy.

Ujemny wynik netto za 2022 r. pokazał też mBank, za to ogólne koszy zarządu spadły tu rok do roku o ok. 3 proc., do 14,2 mln zł.

Kosztowne karuzele

Siłą rzeczy (przez ustawę kominową) praca zarządów polskich banków jest również tańsza niż tych z kapitałem zagranicznym. Ale są od tej reguły pewne wyjątki – im więcej zmian na najwyższych stanowiskach, im większa karuzela personalna (co wiąże się z wypłatą odpraw, wynagrodzeń za zakaz konkurencji itp.), tym wyższe koszty.

Przykładowo łączne koszty zarządu Banku Pekao w 2022 r. wyniosły 15,2 mln zł, ale jeśli uwzględnić też wynagrodzenia dla członków zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje przed styczniem 2022 r., ta kwota rośnie już do 25,7 mln zł.

Podobnie w PKO BP – zarząd w 2022 r. kosztował „jedynie” 13,6 mln zł, ale razem z byłymi prezesami i wiceprezesami to już 20,4 mln zł.

Kamil Sobolewski, ekspert rynków finansowych, główny ekonomista Pracodawców RP

Z punktu widzenia przeciętnego Polaka zarobki prezesów banków mogą się wydawać zawrotnie wysokie.

Ale trzeba pamiętać, że zarządzają oni ogromnymi pieniędzmi, naszymi pieniędzmi, odpowiadają za wyniki wypracowywane przez banki i muszą charakteryzować się bardzo wysokimi kompetencjami. Przeznaczenie na wynagrodzenie zarządu danej instytucji niewielkiej części zysku tej instytucji wydaje się dobrą inwestycją.

Inna sprawa, że milionowe zarobki prezesów i członków zarządów banków to oczywiście też pokusa, by te stanowiska obsadzać z pominięciem wymagań kompetencyjnych. Nad tym procesem musi czuwać nadzór finansowy. 

Liczą się wyniki i punkty odniesienia

Wysokość wynagrodzeń członków zarządu banków, wraz ze wszystkimi premiami i nagrodami, zatwierdza ich rada nadzorcza.

Podstawą tych ustaleń są efekty pracy zarządu, ale w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego pewnym wyznacznikiem są również płace w centrali spółki matki. Zwykle zarobki prezesów spółek córek odpowiadają zarobkom top menedżerów (choć są niższe o jeden–dwa szczeble od płac samych prezesów), które średnio mogą obecnie wynosić około 1 mln euro.

W podmiotach z większościowym udziałem Skarbu Państwa podstawą ustalania wynagrodzeń prezesów są przepisy tzw. ustawy kominowej. Płace nie mogą więc przekraczać 15-krotności średniej płacy w gospodarce, a dodatkowe premie nie mogą być wyższe niż 100 proc. płacy zasadniczej. ∑

Banki
Koszty frankowego wyroku TSUE
Banki
Banki czekają na wyrok TSUE. Ile będzie je kosztował darmowy kredyt frankowiczów
Banki
Oprocentowanie lokat już nie spada
Banki
Masowa ucieczka pracowników z Credit Suisse
Banki
Ile zarobią w tym roku akcjonariusze banków na dywidendach
Banki
Pierwsze kredyty oparte na WIRON już od czerwca