Walne zgromadzenie ING Banku Śląskiego zdecydowało dzisiaj o przeznaczeniu 559 mln zł na wypłatę dywidendy. Stanowi to 49,6 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy z 2015 r., czyli wskaźnik wypłaty dywidendy (tzw. payout ratio) jest zgodny z oczekiwaniami analityków. Z zysku osiągniętego w 2014 r. na dywidendę trafiło 520 mln zł, co dało 4 zł na walor.

Tym razem na jedną akcję przypada 4,3 zł, co przy dzisiejszym kursie (121 zł) daje 3,6 proc. stopy dywidendy. Ale do dnia dywidendy jeszcze prawie trzy tygodnie (ustalono go na 20 kwietnia). Dniem wypłaty jest 5 maja.

Zgodnie z oczekiwaniami przebiegły też walne zgromadzenia w innych bankach. Akcjonariusze Millennium zdecydowali w czwartek o przeznaczeniu całego wypracowanego w 2015 r. zysku netto (815 mln zł) na kapitał zapasowy, co było zgodne z rekomendacją zarządu (powodem są wyższe wymogi kapitałowe).

Z kolei w środę walne zgromadzenie Alior Banku zdecydowało, że zysk osiągnięty w 2015 r. (311 mln zł) w całości trafi na kapitał zapasowy, co było zgodne z rekomendacją zarządu i oczekiwaniami rynku.