Ze wstępnych danych podanych w środę przez Bank Handlowy wynika, że zysk netto w IV kw. 2022 r. wyniósł 479 mln zł, co jest poziomem zgodnym z oczekiwaniami rynkowymi. W porównaniu z IV kw. 2021 r. zysk wzrósł o 206 proc., a kwartał do kwartału – o 69 proc.

Wynik odsetkowy w IV kw. wyniósł 897,2 mln zł i okazał się wyższy od oczekiwań rynkowych. To o 254 proc. więcej rok do roku i 23 proc. więcej kwartał do kwartału.

Wynik z prowizji wyniósł 141 mln zł i był zgodny z prognozami rynkowymi. To o 17 proc. więcej rok do roku i 4 proc. mniej kwartał do kwartału.

Bank zaskoczył w IV kw. wysokimi odpisami, które sięgnęły 48,9 mln zł. To 10 razy więcej niż rok wcześniej (choć o 35 proc. mniej niż w III kw.).

Koszty banku w ostatnich miesiącach ubiegłego roku wyniosły 316 mln zł, były zgodne z oczekiwaniami.

W całym 2022 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 1,546 mld zł, co oznacza wzrost o 115 proc. w stosunku do 2021 rok.

Czytaj więcej

Będzie łatwiej o kredyt hipoteczny. Jest zgoda na łagodniejsze kryteria

Bank podał, że za ten wzrost odpowiadały wyższe przychody, których motorem wzrostu był wyższy wynik odsetkowy, zrealizowany głównie w obszarze działalności skarbcowej na skutek dużego wzrostu stóp procentowanych. Ogółem wynik odsetkowy sięgnął ponad 2,7 mld zł, to 2,5 razy więcej niż rok wcześniej. W segmencie bankowości instytucjonalnej, wynik odsetkowych sięgnął w całym 2022 r. aż 1,9 mld zł, czyli cztery razy więcej niż w 2021 r., a w segmencie bankowości detalicznej – 823 mln zł (dwa razy więcej).

- Czwarty kwartał podtrzymał tendencje obserwowane w poprzednich miesiącach. Mocny wynik odsetkowy widoczny szczególnie w obszarze działalności skarbcowej, wysoka dyscyplina kosztowa mimo rosnącej inflacji i dobra jakość portfela kredytowego to silne trendy tego kwartału. Zarówno struktura bilansu, jak i konsekwentnie realizowany apetyt na ryzyko to kluczowe aspekty realizowania strategii i polityki dywidendowej banku – komentuje w komunikacie prasowym Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

- Rok 2022 to czas dużej dynamiki zmienności rynków finansowych, w którym wyraźnie widoczny był wpływ czynników makroekonomicznych oraz sytuacji geopolitycznej. Dla Citi Handlowy było to szczególnie zauważalne we wzroście przychodów w działalności skarbcowej, w wyniku z transakcji wymiany, ale również w obszarze działalności klientowskiej, która odnotowała wzrosty wolumenów kredytowych i transakcyjnych – dodaje wiceprezes.

Wartość udzielonych kredytów w segmencie klientów instytucjonalnych wyniosła na koniec 2022 r. ok. 15,5 mld zł (bez zmian do III kw. 2022 ), a wartość depozytów to 31 mld zł (o 19 proc. więcej kwartał do kwartału). W samym IV kwartale bank sprzedał w tym obszarze 1,4 mld zł nowych kredytów. To o 40 proc. więcej niż w IV kw. 2021, ale o 13 proc. mniej niż rok w III kw. 2022 r.

W segmencie klientów detalicznych łączna wartość kredytów na koniec 2022 r. wynosiła 6,1 mld zł (to spadek rok do roku i kwartał do kwartału), a wartość depozytów – 17,8 mld zł. Bank podał, że spadek wartości kredytów dotyczył zarówno należności niezabezpieczonych, głównie z powodu niższego salda kredytów gotówkowych, jak i spadku wolumenów kredytów hipotecznych, który wynikał m.in. z częściowych nadpłat kredytów hipotecznych.