To największa strata roczna w całej 115-letniej historii banku. Spadające akcje i rynki instrumentów o stałym dochodzie uderzyły w wartość jego portfela akcji i obligacji. Negatywny wpływ miał też umacniający się franka szwajcarskiego.

Czytaj więcej

Szwajcarski Bank Centralny podnosi stopy

Poniedziałkowe wstępne dane, które oznaczają odwrócenie zysku w wysokości 26 miliardów franków w 2021 roku, były znacznie większe niż poprzednia rekordowa strata w wysokości 23 miliardów franków odnotowana w 2015 roku. Strata SBN to nieco więcej niż roczny PKB Maroka – pisze Reuters.

SNB opublikuje szczegółowe dane roczne 6 marca.

Bank odnotował stratę 131 miliardów franków z pozycji walutowych – ponad 800 miliardów franków w akcjach i obligacjach, które kupił podczas długiej kampanii osłabiania franka szwajcarskiego. Światowe rynki akcji osłabiły się, a ceny obligacji spadły w zeszłym roku, ponieważ banki centralne na całym świecie, w tym SNB, podniosły stopy procentowe w celu zwalczania inflacji.

Silny frank szwajcarski – w lipcu wzrósł powyżej parytetu w stosunku do euro – doprowadził do strat związanych z kursem walutowym – pisze Reuters.

Jedynym pozytywem były zapasy złota SNB, które na koniec 2021 roku wynosiły 1040 ton i zyskały na wartości 400 milionów franków w 2022 roku.

Rekordowa strata z 2022 r. oznaczała, że bank centralny nie wypłaci swojej zwykłej wypłaty szwajcarskim rządom regionalnym oraz rządowi federalnemu. W ubiegłym roku SNB wypłacił 6 miliardów franków. Mimo to jest mało prawdopodobne, aby strata miała wpływ na politykę SNB. Bank podniósł stopy procentowe trzykrotnie w 2022 r., gdy prezes Thomas Jordan robił wszystko, aby powstrzymać wysoką inflację w Szwajcarii, twierdzą analitycy. „Kolosalne straty SNB w żaden sposób nie zmienią jego polityki monetarnej” – uważa Karsten Junius, ekonomista J.Safra Sarasin. „Dobra reputacja SNB sprawia, że nie musi on niczego zmieniać” – powiedział analityk agencji Reutera.