17:30
06.10.2022

Czytaj więcej

Szef NBP tłumaczy przerwanie podwyżek stóp. "Zadanie zostało wykonane"
16:40
06.10.2022

Konferencja prezesa NBP zakończyła się.

16:38
06.10.2022

- Może się oczywiście okazać, że obecny poziom stóp jest za wysoki, że zacieśniliśmy politykę pieniężną za bardzo. Z takiego stanu rzeczywiście długo się wychodzi, rośnie bezrobocie. Mam wrażenie, że cały szereg ludzi, którzy się wypowiadają w mediach ma nadzieję, że tak się właśnie stanie, że ludzie będą tracić pracę - mówi Adam Glapiński. 

16:29
06.10.2022

Czy rząd powinien więcej czy mniej wydawać na pomoc socjalną? O ich zmniejszenie apelowali niektórzy ekonomiści. - Jak ktoś zamknie 10 profesorów zwyczajnych w pokoju, to każdy będzie miał inne zdanie na temat polityki pieniężnej. Ekonomia to nie jest fizyka, nie ma tu jednoznacznych przekonań - mówi Adam Glapiński. - Na ile wydatki socjalne wpływają na inflację? My traktujemy je jako czynniki zewnętrzne - dodaje. - Czasami mamy uwagi, na przykład uważaliśmy, że wakacje kredytowe nie powinny dotyczyć wszystkich, bo osłabiało to nasze działania - mówi. - Ale jeśli ludzie tego chcą, to rząd nie ma wyjścia - dodaje Glapiński.

16:20
06.10.2022

Jaka musiałaby być projekcja inflacji w listopadzie, żeby cykl podwyżek ponownie uruchomić? - Gdybyśmy w raporcie zobaczyli, że czynniki tworzące inflację znów się wzmacniają byłoby wtedy silne wskazanie, żeby wrócić do podwyżek stóp - mówi Adam Glapiński. - Poprzednio informowałem, że w połowie przyszłego roku inflacja może zacząć spadać, a pod koniec roku będzie przestrzeń do obniżek stóp. Obecna sytuacja to moje przewidywanie osłabiła, ale je podtrzymuję. Pod koniec przyszłego roku może być pierwsza obniżka stóp - mówi prezes NBP.

16:16
06.10.2022

- Spadek kursu złotego nie jest katastrofą. Gdyby kurs hipotetycznie spadł o 10 proc. to inflacja według naszych danych wzrosłaby o 1 punkt procentowy - mówi Adam Glapiński. - Po to jest wolny złoty, żeby mógł reagować - dodaje.

16:08
06.10.2022

- Niektórzy mówią, że stopy procentowe powinny być już teraz na poziomie inflacji. Gospodarka stanęłaby wtedy, zaryczała i padła - mówi prezes Glapiński. - Inflacji by nie było, bo nikt by niczego nie kupował, ale to nie o to nam chodzi. Nie chodzi o to, żeby lekarstwo zabił pacjenta - dodaje.

16:05
06.10.2022

Dziennikarze pytają o osłabienie złotego po decyzji o zatrzymaniu podwyżek stóp procentowych i negatywne komentarze analityków. - Śledzimy wszystkie doniesienia rynkowe. Nasz komunikat zaskoczył rynek. Po ogłoszeniu komunikatu RPP zapanowała cisza. Wszyscy mieli przygotowane teksty i komentarze na wypadek podwyżki o 25 pb. Po tej ciszy wypowiedzi są bardzo różne, nie tylko krytyczne. Wręcz takie, że stanowisko RPP jest zrozumiałe. Zawiedzeni są ci analitycy, którzy są nadmiernie zideologizowani i wchodzą w politykę. Nas to nie obchodzi, działamy niezależnie - mówi Adam Glapiński.

15:57
06.10.2022

- My nie mamy kryzysu, gospodarka się bardzo szybko rozwija. To tempo jest za wysokie z punktu widzenia inflacji. Nabywcy, klienci mają za dużo pieniędzy - mówi prezes NBP. - Płace rosły szybciej niż inflacja, stąd popyt wciąż był i stąd taka sytuacja - dodaje. - Ale wreszcie nasza konsekwentna polityka doprowadziła do tego, że kredyty hipoteczne i konsumpcyjne wyhamowały. To spowoduje, że producenci nie będą podnosić cen, bo nikogo nie będzie na nie stać. To wpłynie korzystnie na inflację - mówi Adam Glapiński.

15:50
06.10.2022

- Mówiliśmy, że inflacja w wakacje wejdzie taki na płaskowyż. Będą tam oczywiście jakieś górki i dołki, jak na płaskowyżu. Czy to, co się dzieje teraz jest dalej w logice płaskowyżu? Wystąpiły pewne czynniki surowcowe, które zaburzają tą logikę. Ceny żywności i ceny energii nas zaskoczyły - mówi Adam Glapiński.

15:48
06.10.2022

Czas na pytania od dziennikarzy

- Nie możemy kupować obligacji od żadnego podmiotu państwowego, to konstytucyjnie jest zabronione. Nie będziemy też skupować żadnych innych papierów dłużnych - deklaruje prezes NBP odpowiadając na pierwsze z pytań.

15:42
06.10.2022

Po raz kolejny prezes NBP podkreśla, że wypowiada się w imieniu całej Rady Polityki Pieniężnej i przedstawia jej stanowisko, niezależnie od swojej decyzji podczas głosowania.

15:40
06.10.2022

- W sprawie naszej polityki dużo zależy od decyzji rządu w sprawie tarcz osłonowych i ich ewentualnego przedłużenia w przyszłym roku - mówi Adam Glapiński.

15:38
06.10.2022

- Państwo nawet nie wiecie jak jak głosowałem w tej sprawie i się tego dowiecie dopiero za 6 tygodni (kiedy zostaną ogłoszone wyniki głosowań - red.). Chyba, że wcześniej spotkamy się na jakiejś kolacji albo na molo w Sopocie - mówi Glapiński.

15:36
06.10.2022

- W tej chwili kolejne podwyżki stóp procentowych byłyby jedynie bolesne dla gospodarki, a nie spowodowałby żadnej korzyści - mówi Adam Glapiński, podkreślając, że wypowiada się w imieniu całej Radu Polityki Pieniężnej.

15:35
06.10.2022

- RPP podjęła bardzo zdecydowane działania w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie mamy wpływu na ceny energii, ceny żywości. Możemy działać tylko na rynku popytowym. Efekty są już widoczne na rynku kredytowym - mówi Glapiński.

15:34
06.10.2022

- W każdym razie nie zamknęliśmy na razie cyklu podwyżek stóp procentowych, ale go zatrzymaliśmy - podkreśla raz jeszcze prezes NBP.

15:33
06.10.2022

- W listopadzie będzie nowa projekcja inflacji NBP. Ocenimy wtedy w pełni skutki zacieśnienia polityki pieniężnej i to pomoże nam podjąć decyzje co do przyszłości. Najgorzej, gdyby się okazało, że za mocno politykę pieniężną zacieśniliśmy - mówi Adam Glapiński.

15:29
06.10.2022

- Po czwarte politykę pieniężną zaczęły zacieśniać inne banki centralne, na co czekaliśmy. Nasza polityka staje się dzięki temu od razu skuteczniejsza - mówi prezes NBP.

15:27
06.10.2022

- Po trzecie polityka pieniężna działa z opóźnieniem. Jej efekty będą odczuwalne w kolejnych kwartałach i nie kierujemy się bieżącymi odczytami inflacji - mówi Adam Glapiński. - Pełny wpływ jedenastu podwyżek stóp procentowych zobaczymy w przyszłym roku - dodaje. 

15:24
06.10.2022

- Po drugie stopniowo wygasają pierwotne szoki, które spowodowały inflację. Szoki energetyczne i napięcia w liniach dostaw - mówi Glapiński.

15:22
06.10.2022

- Są cztery ważne przesłanki, które spowodowały zatrzymanie podwyżek stóp procentowych - mówi Adam Glapiński. - Po pierwsze dotychczasowe działania RPP ograniczyły popyt na kredyty, szczególnie gospodarstw domowych - wylicza Glapiński. - Praktycznie zatrzymaliśmy kredyty hipoteczne i gotówkowe - mówi.

15:20
06.10.2022

- RPP nie podjęła decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek, ale o jego zatrzymaniu na jakiś czas - mówi prezes Glapiński

15:19
06.10.2022

- Ograniczone zostanie przerzucanie kosztów na ceny produktów przy spadającym popycie, co też wpłynie korzystnie na poziom inflacji - mówi Glapiński. - Dwie trzecie inflacji to wzrost kosztów energii. Nasza polityka może wpływać na czynniki wewnętrzne, popytowe - dodaje prezes NBP.

15:16
06.10.2022

- Płace nie rosną już tak szybko jak inflacja, przynajmniej w tym sektorze, który bada się statystycznie - mówi Adam Glapiński. - Trzeba również powiedzieć, że nie grozi nam recesja ani wzrost bezrobocia - mówi Adam Glapiński. - To powinno sprowadzić inflację do rozsądnego poziomu - dodaje.

15:15
06.10.2022

Wszelkie dane wskazują na spowolnienie naszej gospodarki. Tempo wzrostu będzie maleć, co będzie działało korzystnie na zmniejszenie inflacji - mówi.

15:14
06.10.2022

- To wraz z naszym bardzo silnym zacieśnieniem polityki pieniężnej w jedenastu ruchach spowoduje spadek inflacji w Polsce - mówi Adam Glapiński.

15:11
06.10.2022

- Niektóre banki centralne dopiero niedawno zaczęły podnosić stopy procentowe i zacieśniać politykę pieniężną. Ta różnica w momencie interwencji wynika ze złożoności sytuacji. Będzie to wspomagało nasze działania - mówi prezes NBP.

15:09
06.10.2022

- Ostatnio zaczęły wygasać zaburzenia w handlu. Potaniała też ropa naftowa, choć wciąż jest droższa niż rok temu - mówi Glapiński.

15:08
06.10.2022

- Wysoka inflacja jest zjawiskiem powszechnym, czy jest się w strefie euro, czy nie - mówi prezes Glapiński.

15:07
06.10.2022

- Działania osłonowe nie zlikwidują efektu szoku surowcowego. Szoki surowcowe są z kolei najsilniejszym czynnikiem podbijającym inflację - mówi prezes Glapiński.

15:03
06.10.2022

Konferencja zaczyna się

- W otoczeniu gospodarczym Polski obserwowane jest osłabienie koniunktury, dlatego, że Europa ponosi najwyższe koszty docinania się od surowców z Rosji - zaczął prezes Adam Glapiński.

14:58
06.10.2022

"W praktyce oczekiwania na podwyżkę były nawet silniejsze, bo powyższe prognozy były formułowane, jeszcze zanim w piątek GUS opublikował wstępny szacunek inflacji we wrześniu. Ten zaś pokazał, że wskaźnik cen konsumpcyjnych podskoczył o 17,2 proc. rok do roku, po 16,1 proc. w sierpniu, zdecydowanie bardziej, niż oczekiwali ekonomiści. Co więcej, do około 10,7 proc., z 9,9 proc., przyspieszyła prawdopodobnie tzw. inflacja bazowa, nieobejmująca cen energii i żywności. Ekonomiści w większości odebrali to za sygnał, że presja na wzrost cen się utrwala. To, a także zdecydowanie osłabienie złotego pod koniec września, czyniło 12. rzędu podwyżkę stóp niemal przesądzoną" pisał w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej" Grzegorz Siemionczyk. Tak się jednak nie stało. Jak wytłumaczy to prezes NBP?

Czytaj więcej

Stopy weszły na płaskowyż. Czy to kończy cykl podwyżek?
14:55
06.10.2022

Co powie prezes Adam Glapiński?

Stopa referencyjna NBP będzie nadal wynosiła 6,75 proc. – postanowiła w środę Rada Polityki Pieniężnej. Takiej decyzji oczekiwało tylko czworo spośród 21 ankietowanych przez nas ekonomistów i zespołów analitycznych. Pozostali w zdecydowanej większości spodziewali się podwyżki głównej stopy NBP do 7 proc.

Konferencja prasowa powinna rozpocząć się o godzinie 15.00.