W okresie I-VIII 20222 r. przychody odsetkowe sektora bankowego wyniosły 70,1 mld zł, co oznacza wzrost o 18 proc. miesiąc do miesiąca i 119 proc. rok do roku – wynika z danych sektora bankowego podanych we wtorek przez Narodowy Bank Polski.

W tym okresie mocno też wzrosły koszty odsetkowe do 22,9 mld zł, odpowiednio o 28,6 proc. m/m i o niemal 800 proc. r/r. Nie mniej, jeśli chodzi o wynik odsetkowy, to banki po sierpniu wciąż są na dużym plusie – ok. 47,3 mld zł wobec 29,4 mld zł rok wcześniej.

Jeśli chodzi o przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji, to rosną one znacznie wolniej. Przychody po sierpniu wzrosły rok do roku o ok. 14 proc., do 16,2 mld zł, a koszty o 21,4 proc. – do 3,8 mld zł.

Czytaj więcej

Frankowicze pod presją. Panika wśród wielu Polaków

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,92 mld zł na koniec sierpnia br. wobec 4,19 mld zł na koniec lipca. Zysk lub strata z tytułu modyfikacji netto to odpowiednio minus 7,9 mld zł oraz minus 9,26 mld zł.

Łączy zysk sektora w okresie styczeń-sierpień tego roku wyniósł 8,25 mld zł. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to spadek o 8,9 proc.

W porównaniu z okresem styczeń-lipiec 2022 r. wynik netto wzrósł o niemal 70 proc., z 4,86 mld zł. Po czerwcu zysk netto wynosił zaś 11,6 mld zł.

NBP wyjaśnia, że istotna zmiana wartości w lipcu w porównaniu do poprzedniego okresu wynikała z ujęcia skutków wakacji kredytowych w księgach finansowych banków.