mBank, jeden z największych polskich banków poinformował swoich akcjonariuszy o negatywnym wpływie wakacji kredytowych na wyniki grupy w III kwartale tego roku.

„Zarząd mBanku informuje, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, negatywny wpływ zawieszenia wykonania umów o kredyt hipoteczny udzielonych w walucie polskiej na wynik brutto Grupy mBanku za III kwartał 2022 r. jest oczekiwany w przedziale od 1,0 mld zł do 1,4 mld zł.” – czytamy.

Podany przedział kosztu jest oparty na szacowanej partycypacji pomiędzy 60 proc. a 80 proc. obecnie zakładanych uprawnionych kredytobiorców.

Ponadto Bank informuje, że kwota składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym, po otrzymaniu przez Bank tej informacji.

„Z uwagi na powyższe, wynik netto osiągnięty przez Grupę mBanku w III kwartale 2022 r. będzie ujemny” – ostrzega notowany na GPW bank.

Bank zauważa, że współczynniki kapitału Tier I (T1) oraz łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie Banku i Grupy mBanku utrzymują się powyżej minimalnych wymogów kapitałowych.

Czytaj więcej

Wakacje kredytowe od 1 sierpnia. Zapytaliśmy banki, czy zdążą