Grupa PKO BP wypracowała w I kwartale 1,416 mld zł zysku netto wobec 1,177 mld zł zysku w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wynik z odsetek wyniósł 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o 38 proc. rok do roku. Marża odsetkowa była na poziomie 3,41 proc., wobec 2,82 proc. w IV kwartale. Z kolei wynik z prowizji wyniósł 1,179 mld, o 14 proc. więcej rok do roku.

Kwartalny koszt ryzyka wyniósł 76 pb, czyli wzrosł 8 pb w ujęciu kwartalnym. PKO BP tłumaczy, że nieznaczny wzrost kwartalnego kosztu ryzyka wynikał z dotworzenia odpisów na ekspozycje kredytowe na terytorium Ukrainy. Bank dokonał 314 mln zł odpisu na ryzyko kredytowe związane z wojną w Ukrainie. Odpis na inwestycję w Kredobank z tytułu utraty wartości wyniósł 52 mln zł (na poziomie jednostkowym), a wartość bilansowa netto inwestycji w ten ukraiński bank została obniżona do 228 mln zł.

Jednocześnie PKO BP podkreślił, że sytuacja płynnościowa Kredobanku pomimo trwającego konfliktu w Ukrainie, utrzymywała się na stabilnym, bezpiecznym poziomie i spółka nie odnotowała spadku miar płynności i istotnego odpływu depozytów. Ponadto Kredobank został zaklasyfikowany przez Narodowy Bank Ukrainy do grupy ważnych systemowo banków Ukrainy. Kredobank ma 1-proc. udział w aktywach grupy PKO BP.

PKO BP prowadzi program ugód na zasadach rekomendowanych przez przewodniczącego KNF. W programie ugód dotyczących kredytów we frankach złożono prawie 25 tys. wniosków o mediację, a ponad 13 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie. W procesie ugodowym kredyt na stałą stopę wybrało 65 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłacanie kredytu.