- Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego w pełni wykorzystała dobrą koniunkturę gospodarczą w Polsce. W 2021 roku wypracowała blisko 5 mld zł zysku netto, a jej aktywa wzrosły do 418 mld zł. Jesteśmy pierwszym w historii Polski bankiem, którego suma bilansowa przekroczyła 100 miliardów USD, a zysk 1,2 miliarda USD – przekazała w komunikacie Iwona Duda, prezes PKO BP.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 2,67 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. rok do roku i o 7 proc. w porównaniu z III kwartałem. Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 2,82 proc. z 2,67 proc. w III kwartale.

Przypomnijmy, że w opublikowanej w listopadzie 2019 r. strategii PKO BP założył, że zysk netto w 2022 r. wzrośnie do ponad 5 mld zł.

- Spółka z rocznym wyprzedzeniem zrealizowała cele finansowe zapisane w strategii 2020-2022 i rozpoczęła już prace nad wyznaczeniem kolejnych kierunków rozwoju. Nasza nowa strategia będzie musiała trafnie odpowiadać na zmiany w otoczeniu, jakie zaszły w ostatnich latach takie jak m.in. zmiany demograficzne, szybsza cyfryzacja, wzrost znaczenia ESG, podwyżki stóp procentowych czy też zmianę sytuacji geopolitycznej - przyznaje Iwona Duda.

PKO BP szacuje, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych zwiększą wynik odsetkowy w 2022 r. o około 2,5 - 3,1 mld zł

Kredytobiorcy PKO BP złożyli prawie 23 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych. Liczba sądowych pozwów w IV kwartale roku wyniosła 1,5 tys., i była o 17 proc. niższa niż w III kwartale.

PKO BP poinformował, że pod koniec grudnia przeciwko niemu toczyło się 12,3 tys. postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 3,9 mld zł.