W ramach trwającego w sierpniu wezwania Alior skupił 46,5 mln akcji Banku BPH, stanowiących 60,7 proc. kapitału i ogólnej liczby głosów (wezwanie opiewało na 50,6 mln akcji, czyli 66 proc. kapitału i głosów). Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został ustalony na 37,2 mln akcji, czyli 48,5 proc. wszystkich walorów. W wyniku rozliczenia wezwania, które nastąpi 24 sierpnia, Alior kupi wszystkie akcje objęte zapisami (nie będzie redukcji zapisów). Zapisy przyjmowane były po cenie 31,19 zł za sztukę (cena ta nie zawierała premii do średniego kursu z sześciu miesięcy, obecny kurs sięga 29 zł).

W przeprowadzonego wezwania Alior i Grupa GE posiadają łącznie 76,2 mln akcji, stanowiących 99,4 proc. kapitału i ogólnej liczy głosów w Banku BPH. W związku z przekroczeniem progu 90 proc, w kolejnym kroku Alior, zgodnie z zapowiedziami, planuje przeprowadzić przymusowy wykup (ang. squeeze-out) akcjonariuszy mniejszościowych BPH po cenie ustalonej zgodnie z właściwymi przepisami.

Następnie dokonany zostanie podział BPH, w ramach którego podstawowa działalność banku zostanie włączona do Aliora, a część hipoteczna pozostanie w Banku BPH. Po podziale, Grupa GE będzie jedynym właścicielem BPH (transakcja nie obejmuje BPH TFI).

Nabycie podstawowej działalności Banku BPH wpisuje się w strategię rozwoju Aliora, która przewiduje wzrost w oparciu o rozwój organiczny i akwizycje, w połączeniu z osiąganiem wysokiego poziomu zwrotu z kapitału. W wyniku przejęcia wydzielonej części BPH, Alior awansuje na 9. pozycję największych banków w Polsce pod względem posiadanych aktywów (z 11. na koniec 2015 r.). Transakcja przybliży Alior do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat.