W czwartek rada nadzorcza Pekao powołała trzech wiceprezesów. Zostali nimi Błażej Szczecki i Wojciech Werochowski, dotychczas związani z tym bankiem, oraz Jerzy Kwieciński, związany z PiS m.in. były minister. Szczecki i Werochowski dołączą do bieżącej, wspólnej kadencji zarządu od piątku, Kwieciński zaś od początku lutego.

Uzupełniony zarząd

Przypomnijmy, że ostatnio z zarządu Pekao odeszło trzech wiceprezesów. Najpierw, 21 grudnia, rezygnację złożył Marek Tomczuk, który odpowiadał za bankowość detaliczną. Z kolei 31 grudnia, czyli w dniu ogłoszenia przejęcia w ramach przymusowej restrukturyzacji Idea Bank przez Pekao, z zasiadania w zarządzie Tomasz Styczyński i Grzegorz Olszewski. Jako powód podali „odmienną wizję rozwoju banku”. Ten pierwszy odpowiadał za bankowość korporacyjną, drugi za obszar technologii i usług korporacyjnych.

Szczecki od 2004 r. roku jest związany z Grupą Pekao. W latach 2018-2021 pełnił funkcje pełnomocnika zarządu ds. transformacji, a następnie również pełnomocnika zarządu ds. strategii, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad strategią. W latach 2017-2018 kierował pionem transformacji i usług zarządzając m.in. IT i operacjami. W latach 2010-2017 na stanowisku członka zarządu Pekao Leasing odpowiadał m.in. za IT, operacje, ubezpieczenia, obsługę klienta. To sugeruje, że jako wiceprezes może objąć nadzór nad obszarem technologii i usług korporacyjnych.

Wcześniej (2004 – 2010) pełnił funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Korporacyjnej, w tym uczestniczył w pracach przygotowujących do połączenia Banku Pekao z Bankiem BPH. Zanim dołączył do Pekao pracował w firmie doradczej McKinsey we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, był pracownikiem naukowym na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą i w Giessen w Niemczech, zdobył również doświadczenie zawodowe w Dresdner Banku. Doktor nauk ekonomicznych, jest absolwentem wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończył szkolenia, m.in. Unifuture we współpracy z Institute for Management Development (IMD) w Lozannie w Szwajcarii.

Werochowski jest managerem z 20-letnim doświadczeniem w bankowości, od 3 lat związany z Pekao. Pracował w pionie bankowości detalicznej, od grudnia 2017 r. pełnił rolę dyrektora departamentu produktów kredytowych klienta indywidualnego, gdzie zarządzał produktami kredytowymi klienta indywidualnego oraz był odpowiedzialny za poziom sprzedaży, jakość portfeli oraz za wyniki finansowe produktów i ich rozwój. Wcześniej pracował w PKO BP, Citi Handlowym oraz BPH, odpowiadał za rozwój i zarządzanie produktami kredytowymi, w tym kredytami hipotecznymi, oraz funkcję CRM. Najprawdopodobniej więc będzie odpowiadał jako wiceprezes Pekao za bankowość detaliczną. Ma dyplom studiów wyższych oraz dyplom studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen. Ukończył szkolenia w ramach GE Management Development Institute, w tym Six Sigma Black Belt oraz Advanced Manager Course.

Kwieciński, który najprawdopodobniej obejmie nadzór nad bankowością korporacyjną, ostatnio pracował jako prezes państwowego PGNiG (od stycznia do października 2020 r.). W latach 2018-2019 minister inwestycji i rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego, a w 2019 r. także minister finansów. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i doktorem nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów Master of Business Administration (MBA) realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Ma doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London. „Ma ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej” – czytamy w CV Kwiecińskiego. W 2014 r. został członkiem rady programowej Prawa i Sprawiedliwości, a w 2015 członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Więcej polityki w banku

Pekao od czerwca 2017 r. kontrolowane jest przez państwowe PZU i PFR, które kupiły od włoskiego UniCreditu łącznie 32,8 proc. akcji Pekao stając się największym – i choć mniejszościowym – to kontrolującym bank akcjonariuszem. Do niedawna zarząd Pekao nie był upolityczniony, składał się głównie z doświadczonych bankowców, choć niektórzy komentatorzy za menedżera mało doświadczonego w bankowości uznawali Michała Krupińskiego, prezesa Pekao w latach 2017-2019, który związany jest z koalicją rządzącą (głównie ze Zbigniewem Ziobrą).

W kwietniu 2020 r. rada nadzorcza Pekao wybrała Leszka Skibę na stanowisko prezesa, który od 2015 r. był wiceministrem finansów odpowiadającym za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz nad legislacją w obszarze podatkowym w latach 2016-2017 i wsparcie legislacji dotyczącej rynków finansowych i kapitałowych. Od marca 2019 r. do kwietnia tego roku pełnił także funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009–2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro.

Wtedy do zarządu Pekao w randze wiceprezesa dołączył też Krzysztof Kozłowski, związany z PiS polityk i prawnik. Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (w rządzie Beaty Szydło). Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był Wojewodą Zachodniopomorskim. Od stycznia 2018 r. do kwietnia tego roku pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (w rządzie Mateusza Morawieckiego).Ma stopień doktora nauk prawnych nadany w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także uczestnik zagranicznych pobytów, staży i programów naukowych. W 2013 r. wpisany na listę adwokatów, zdał egzamin sędziowski. W latach 2013–2015 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2013–2015 reprezentant–substytut w Grupie Niezależnych Ekspertów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy w Strasburgu.