Zysk netto sektora bankowego w całym 2020 r. wyniósł 7,77 mld zł – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to spadek o 43,8 proc. W samym grudniu 2020 r. strata netto sektora wyniosła 128 mln zł w porównaniu do 690 mln zł straty w grudniu 2019 r.

Jednym z głównych powodów pogorszenia zysku sektora w 2020 r. był spadek wyniku odsetkowego o 4,3 proc., do 47 mld zł. Wynik z opłat i prowizji urósł o 11,1 proc., do 14,9 mld zł. Przychody z dywidend skurczyły się o prawie 60 proc., do 920 mln zł. Łączne przychody operacyjne netto zmalały o 4,1 proc., do 67,8 mld zł.

W tym samym czasie koszty działania (bez amortyzacji) zmalały o 0,4 proc., do 34,7 mld zł. Kolejnym kluczowym czynnikiem, decydującym o pogorszeniu zysku w 2020 r., był wzrost rezerw aktywów finansowych. Urosły o 30 proc., do 11,8 mld zł. W efekcie wynik z działalności operacyjnej spadł o 36,6 proc., do 12,3 mld zł.

O grudniowej stracie zadecydowało duże, bo o 5,8 proc., pogorszenie wyniku odsetkowego (wyniósł 3,77 mld zł, czyli podobnie jak w poprzednich paru miesiącach). Wynik z opłat i prowizji urósł aż o 19 proc., do 1,48 mld zł. Koszty działania były stabilne, ale urosły mocno rezerwy – o 8,8 proc., do 1,1 mld zł. Wynik na działalności operacyjnej wyniósł prawie 200 mln zł w porównaniu do 488 mln zł straty w grudniu 2019 r. O stracie netto zadecydowało prawie 440 mln zł straty z działalności zaniechanej.

Warto zwrócić uwagę, że grudniowe – a zatem i całoroczne – wyniki mogą jeszcze zmienić. I to na gorsze. W rezultatach opublikowanych dzisiaj przez KNF nie widać bowiem dużego wzrostu rezerw, jakie banki zawiązywały na hipoteki frankowe w IV kwartale 2020 r. Łącznie dziesięć banków z GPW zwiększyło w tym okresie te rezerwy aż o 1,8 mld zł. Banki wciąż nie opublikowały jeszcze zaudytowanych raportów za 2020 r.