W 2020 roku zysk netto banku wyniósł 738 mln zł. Akcjonariusze zdecydowali, że z tego jedna połowa (369 mln zł) trafi na kapitał rezerwowy, a druga na fundusz dywidendowy. To decyzja zgodna z rekomendacją zarządu, którą przedstawiono kilka dni temu.

Zarząd banku argumentował wtedy, że rozwiązanie to da możliwość podjęcia decyzji o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczek na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu kapitału dywidendowego w drugiej połowie 2021 r.

Możliwość taka będzie uzależniona od uzyskania przez bank pozytywnego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugiej połowie tego roku. W grudniu KNF podtrzymała wstrzymanie wypłaty dywidend przez banki (pierwszy raz wprowadzono je w marcu z powodu pandemii i banki nie wypłaciły żadnych kwot w 2020 r. z zarobku osiągniętego w 2019 r.). W 2020 r. walne zgromadzenie Santandera zdecydowało, aby pozostawić niepodzielonym 1,06 mld zł z zarobku wypracowanego w 2019 r. W efekcie fundusze banku tego typu urosły do 1,6 mld zł, bo miał już 0,54 mld zł niepodzielonych zysków z poprzednich lat. Łączny niepodzielony zysk hiszpańsko-polskiego banku, uwzględniający stworzony właśnie fundusz dywidendowy, wynosi już 1,97 mld zł, co stanowi 9,1 proc. jego kapitalizacji.