Przypomnijmy, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła w styczniu stopę referencyjną z 1,75 do 2,25 proc. Była to już czwarta podwyżka stóp z rzędu.

Santander Bank Polska na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń wskazał, że decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych, dla stopy referencyjnej łącznie o 215 pkt bazowych, będą mieć pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek banku wynoszący od 1,2 mld zł do 1,35 mld zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

"Dodatkowo, analogiczny pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank, będącego spółką zależną banku, wyniesie od 110 mln do 120 mln zł" – podał bank w komunikacie dodając, że pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 1,31 mld zł do 1,47 mld zł.

„Wpływ ten oszacowany został przy założeniu stałego poziomu sald bilansowych i będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu” – podano.