Europejski Urząd Bankowy EBA stwierdził w dorocznym raporcie oceny różnego ryzyka, że obserwuje również zaangażowanie banków w domy rozliczeniowe w Londynie i uważa, że banki powinny ocenić, czy przeznaczają dość kapitału na pokrycie ryzyka związanego ze środowiskiem, sprawami społecznymi i z ładem korporacyjnym (ESG). „Na skutek z niepewności związanej z COVID-19 banki powinny prowadzić ostrożną politykę dzielenia kapitału” — uważa EBA.

Unijne organy nadzoru ograniczyły w ubiegłym roku, gdy obowiązywały lockdowny, wypłaty dokonywane przez banki, ale obecnie banki są w lepszej sytuacji. Generalnie łączna wielkość kapitału jest dobra, ale nie wszystkie banki osiągnęły poziom znacznie wyższy od wymaganego minimum, a skutki pandemii są łagodzone środkami z banku centralnego, które znacznie wzrosły w odniesieniu do banków — stwierdził EBA. „Mimo że wygasły zalecenia organów nadzoru ws. dystrybucji kapitału, banki nie powinny wypłacać zbyt hojnych dywidend ani skupować swych akcji” — cytuje Reuter stanowisko EBA. Zdaniem urzędu, organy nadzoru i kontroli powinny wyraźnie określić, jak szybko banki mają wzmacniać bufory, z których czerpały w okresie pandemii.