Bank Millennium miał 311 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kwartale 2021 r., o blisko 11 proc. więcej niż zakładała średnia prognoz zebranych przez PAP. Dla porównania w II kwartale miał 200 mln zł straty, rok temu zaś 60 mln zł zysku. To głównie efekt wielkich rezerw na ryzyk prawne hipotek frankowych oraz skutek rozliczenia ugód z frankowiczami: gdyby nie to, zysk netto w III kwartale sięgnąłby blisko 270 mln zł.

Po trzech kwartałach tego roku Bank Millennium ma 823 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu do 132 mln zł rok temu. Strata spowodowana była utworzeniem rezerw na frankowe ryzyko prawne (wyniosły 1,57 mld zł) oraz kosztami indywidualnych ugód z frankowiczami (218 mln zł, z czego 146 mln zł w III kwartale i 55 mln zł w II kwartale). Po skorygowaniu wyniku o te koszty, zysk netto grupy wyniósłby 791 mln zł netto.

Czytaj więcej

Millennium pozostanie przy własnych ugodach frankowych

Wynik odsetkowy wyniósł zgodnie z oczekiwaniami 669 mln zł. To o 6,3 proc. więcej niż rok temu i o 2,1 proc. więcej niż w II kwartale. Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 2,61 proc. z 2,6 proc. w II kwartale. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 202 mln zł, nieznacznie poniżej oczekiwań. To rezultat o 12 proc. lepszy niż rok temu i słabszy o 3,7 proc. wyniku z II kwartału.

Koszty działania wyniosły 402 mln zł, o 3,4 proc. powyżej oczekiwań, co oznacza spadek rok do roku o 2,4 proc. i wzrost kwartalny o 6,3 proc. Saldo rezerw kredytowych (bez tych na hipoteki frankowe) wyniosło 84 mln zł w porównaniu 150 mln zł rok temu (skutek pandemii) i 57 mln zł w II kwartale. Bank podał, że jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna i bank notuje niski koszt ryzyka (42 pb w III kw 2021 roku w por. z 80 bp rok wcześniej), który odzwierciedla pozytywne trendy w jakości zarówno portfela detalicznego jak i korporacyjnego.

Millennium udzielił w III kwartale 2,2 mld zł kredytów hipotecznych, co oznacza wzrost o 29 proc. rok do roku. Pożyczki gotówkowe zanotowały nowy rekordowy poziom - 1,6 mld zł - co daje wzrost o 30 proc. rok do roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku bank zwiększył bazę aktywnych klientów o ponad 57 tys. i pod koniec września obsługiwał ponad 2,66 mln aktywnych klientów detalicznych.