Na koniec sierpnia 2021 roku 22 banki, w tym 6 komercyjnych i 16 spółdzielczych, wykazało łączną stratę w wysokości 616 mln zł. To mniej więcej tyle samo, ile w dwóch poprzednich miesiącach. Prawdopodobnie jednak wielkość strat wyraźnie urośnie na koniec września, bo banki frankowe zawiązują duże rezerwy na ten cel, co wpycha je w straty. Z danych KNF wynika, że nierentowne banki mają 7,8 proc. udziału w aktywach całego sektora bankowego, 12,2 proc. w kredytach i 9,3 proc. w depozytach.

Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 9,8 mld zł. Łącznie wynik netto sektora na koniec sierpnia sięgnął równych 9 mld zł, co jest rezultatem o niemal 60 proc. (3,4 mld zł) większym niż rok temu.

Według danych KNF wskaźnik ROE (zwrot z kapitałów własnych) sektora pod koniec sierpnia wzrósł do 1,57 proc. z 1,50 proc. przed miesiącem i spadł z 4,19 proc. rok wcześniej. Jeszcze w przedpandemicznym 2019 r. wynosił około 6,5 proc. Główny powód to niższe stopy procentowe skutkujące spadkiem marży odsetkowej netto i wynikiem odsetkowym. Marża odsetkowa netto wyniosła w ujęciu miesięcznym 2,03 proc., tyle ile w lipcu i wobec 2,43 proc. w sierpniu 2020 r. oraz 2,6 proc. przed pandemią.