KNF wydaje zezwolenie na rozpoczęcie działalności po stwierdzeniu, że bank jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności, zgromadził w całości kapitał założycielski, dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania pieniędzy oraz spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku. 

Przypomnijmy, że rok temu, czyli 16 stycznia 2018 r., KNF wydała zezwolenie na utworzenie ING Banku Hipotecznego, zatwierdzając jednocześnie statut oraz skład pierwszego zarządu. KNF stwierdziła, że ING Bank Hipoteczny spełnia wymogi określone Prawie bankowym, wobec czego nie zachodzą przesłanki, które nie pozwalałyby udzielić zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ten bank.

ING BSK już kiedyś miał bank hipoteczny, ale został połączony z głównym bankiem. Teraz prawo powoduje, że posiadanie w grupie takiej instytucji ma wymierne korzyści – banki hipoteczne jako jedyne mogą emitować listy zastawne, czyli długoterminowe, bezpieczne obligacje oparte i zabezpieczone na najlepszej jakości (najbezpieczniejszych) kredytach mieszkaniowych. Ich emitowanie pozwala na uzyskanie długoterminowego i taniego finansowania (to najtańszy rodzaj finansowania poza depozytami). Wprawdzie obecnie z finansowaniem banki problemu nie mają zarówno pod względem dostępności jak i ceny, ale mimo że depozyty są tańsze, to ich wadą jest ich krótki termin. Banki muszą zwiększyć udział długoterminowego finansowania, szczególnie najdłuższych kredytów jakimi są hipoteki. Najlepszym i najtańszym na to sposobem jest właśnie emisja listów zastawnych, stąd kolejne banki takie jak Santander Bank Polska czy Millennium pracują nad uruchomieniem swoich banków hipotecznych.