Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w IV kwartale 2018 roku wyniósł 181 mln zł, czyli urósł o 26 proc. w skali roku, przez kwartał zwiększył się o 4 proc. Był zgodny z oczekiwaniami rynku. Dziś rano kurs akcji banku rośnie na GPW o 1,7 proc., do 59,1 zł.

Wynik odsetkowy był nieznacznie wyższy od prognoz (o 1 proc.) i urósł przez rok o 9 proc. Wynik z opłat i prowizji był taki sam jak rok temu, ale oczekiwano spadku, więc bank przebił oczekiwania o 7 proc. Łączne przychody operacyjne urosły o 1 proc. Koszty działania spadły o 10 proc., co pozwoliło na rezultat o 5 proc. mniejszy od oczekiwań. Negatywnie zaskoczyły odpisy kredytowe. Wprawdzie oczekiwano ich wzrostu, ale nie aż tak dużego jak zanotowane 9 proc. Rezultat okazał się o 11 proc. wyższy od oczekiwań, być może za sprawą dodatkowych rezerw na Ruch, które częściowo były spodziewane.

- Wyniki Alior Banku w IV kwartale były słabsze niż dość konserwatywne oczekiwania rynkowe, głównie na skutek wyższych odpisów na rezerwy. Nie pomogły też gorsze niż we wcześniejszych okresach dochody z operacji finansowych. Na tle części konkurentów uwagę zwraca nieco niższy wzrost dochodów odsetkowych, przy utrzymaniu wyniku prowizyjnego. Roczne dynamiki wolumenów nie odbiegają jednak już od tego, co obserwujemy w innych bankach co jest zmianą in minus. Rezultaty banku oceniamy jako nieco rozczarowujące – mówi Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów wyniosła w banku odpowiednio 5,8 proc. i +12,4 proc. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w IV kwartale 10.5 czyli znacznie poniżej średniej.

W całym 2018 r. bank wypracował 731 mln zł zysku netto wobec 495 mln zł w 2017 r., wskaźnik ROE wyniósł 11,7 proc. – Bardzo dobre wyniki całego 2018 roku potwierdzają słuszność realizowanej strategii „Cyfrowego buntownika", jak i świadczą o zdrowej kondycji naszego biznesu. Odnotowaliśmy wysoki wzrost zysku netto przy znacząco wyższych przychodach. Nie spoczywamy jednak na laurach: wdrażamy nowe rozwiązania i produkty, które sprawią, że obecni i nowi klienci – których liczba przekroczyła już 4 mln – będą jeszcze bardziej zadowoleni z oferowanych im produktów i usług. Chcemy być głównym bankiem dla coraz większej liczby klientów. To, że naszą ofertą trafiamy w oczekiwania rynku, pokazuje coraz większa liczba obsługiwanych przez nas rachunków bieżących. W samym IV kwartale sprzedaż ROR wzrosła do poziomu 43,6 tys. kont w porównaniu do 37,7 tys. kwartał wcześniej – mówi Krzysztof Bachta, prezes Alior Banku.