Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju skorzysta z prawa poboru i weźmie udział w podwyższeniu kapitału Alior Banku, dzięki czemu po emisji zachowa swój udział w akcjonariacie.

EBOR zapowiedział, że skorzysta z prawa poboru i za 106 mln zł kupi pakiet nowej emisji Alior Banku, co oznacza, że kupi ok. 2,72 mln sztuk akcji, czyli weźmie udział w ofercie proporcjonalnie do swojego udziału w kapitale (ma 3,5 mln walorów, stanowiących obecnie 4,83 proc. kapitału Aliora).

Oferta publiczna 56,55 mln akcji Aliora trwa od kilku dni, zapisy w ramach wykonania prawa poboru będą przyjmowane 1 czerwca, czyli do środy, Później ewentualnie mogą być prowadzone jeszcze zapisy uzupełniające dla tych którzy byli akcjonariuszami Aliora w dniu prawa poboru (mieli co najmniej jedną akcję), czyli na koniec sesji 23 maja. Cena emisyjna akcji wynosi 38,90 zł (prawo poboru było warte początkowo 12,4 zł). Bank szacuje, że wpływ brutto z emisji 2,2 mld zł, netto 2,129 mld zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia podstawowej działalności Banku BPH, a także na utrzymanie odpowiedniego poziomu współczynników kapitałowych, uwzględniając konieczność pokrycia planowanych kosztów integracji Alior Banku i podstawowej działalności Banku BPH.

Co ciekawe prezes banku Wojciech Sobieraj sprzedał kilka dni temu wszystkie przysługujące mu 435,3 tys. praw poboru po cenie jednostkowej 11,31 zł za sztukę. Transakcja była warta 4,9 mln zł. Gdyby zdecydował się wziąć udział w ofercie publicznej, mógłby objąć maksymalnie ok. 338 tys. nowych walorów, które oferowane są po cenie emisyjnej 38,9 zł, zatem musiałby wyłożyć na ich zakup łącznie prawie 13,2 mln zł.