fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa kompleksowa na dostawę prądu na czas nieokreślony jest niedopuszczalna

Zawieranie umów kompleksowych na dostawę prądu na czas nieokreślony jest niedopuszczalne.
W praktyce podmiotów podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej pzp) zaobserwować można zawieranie kompleksowych umów sprzedaży energii elektrycznej na czas nieokreślony. Jest to działanie sprzeczne z prawem. Taką umowę sprzedaży na gruncie pzp należy nawet uznać za nieważną. Przesądzają o tym przepisy pzp. Dla zrozumienia charakteru umowy kompleksowej konieczne jest sięgnięcie też do ustawy prawo energetyczne (dalej pe).Najpierw należy odwołać się do dyspozycji art. 142 ust. 1 pzp, zgodnie z którym umowy zawierane w wyniku przeprowadzenia postępowania na gruncie tej ustawy mogą zostać zawarte tylko na czas określony. Od tej zasady jest wyjątek w art. 143 ust. 1a pzp, zgodnie z którym na czas nieoznaczony może być też zawierana umowa, której przedmiotem są usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej. Przepis ten jednak nie odnosi się do umów kompleksowych. Na gruncie ustawy pe umowy kompleksowe to umowy zawierające postano...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA